top of page
Bavorská cesta-Baierweg
Bayern Traditionell Anders

Bavorská cesta - Baierweg

Foto: Archiv Region Chodsko

Zažít bavorsko-českou historii

Poznejte dějinné pozadí Bavorské cesty

Bavorská cesta „Der Baierweg“ patří k bývalým obchodním cestám, které umožňovaly spojení od Dunaje přes hřebeny Bavorského lesa a Šumavy mezi Bavorskem a Čechami. Její časové umístění souvisí pravděpodobně s historií hrabat z Bogenu. Tento šlechtický rod získal v 11. a ve 12. století mnoho usedlostí díky velice intenzivním kontaktům k českému královskému dvoru – zejména skrze několik sňatků. Tento rod spravoval například klášter Windberg, založený hrabaty z Bogenu a po dlouhá století pak usedlosti v Čechách. Aby bylo možné se dopravit do Čech pokud možno co nejrychleji a nejbezpečněji a zároveň tyto své usedlosti spravovat, nechali hrabata

z Bogenu na existujících starších stezkách vystavit cesty nové. (Bavorská cesta). Po vymření bogenského šlechtického rodu (1242) zůstala Bavorská cesta důležitým spojením do bavorsko-českého příhraničí a časem byla rozšířena o přivádějící cesty a odbočky. S výstavbou zpevněných obchodních cest neztratila na významu ani později, což jí i dnes dělá obzvláště lákavou pro pěší turisty, kteří rádi následují stopy bývalých století.

Turistické etapy Bavorské cesty
Bavorský les Bayerischer Wald

Objevte 7 etap Bavorské cesty s možností navíc

Celkové kilometry:

Kompletní trasa (od Straubingu): 158,6 km

Alternativní trasa (od Mariaposchingu): 151,3 km

 

Charakteristika cesty:

Několikadenní turistická trasa od Dunaje zasahující do Čech a zpět. Obě vstupní etapy začínají v plodné dunajské rovině a jejich náročnost se postupně stupňuje. Stoupání a sestupy se střídají. Námaha je ovšem odměňována nádhernými vyhlídkami.

 

Nejlépe určena pro...

Tato dálková pěší cesta je určená pro každého poněkud zdatného

turistu, denní etapy si lze libovolně rozvrhnout nebo využít nabízené paušální nabídky „Turistika bez zavazadel“. Trasa probíhá převážně po dobře značených turistických cestách.

 

Turistické informace a brožury

Turistické brožury pro tento region obdržíte u turistických

informačních středisek jednotlivých obcí a okresů nebo také zde:

1. etapa

Straubing – Steinburg/Neukirchen (DE)

Průběh a pozoruhodnosti: Straubing (městská věž, Muzeum Gäubodenmuseum s proslulým římským pokladem, Karmelitský kostel, Bazilika Sv. Petra, Uršulinský kostel bratrů Asam, Vévodský zámek) – Oberalteich (bývalý Benediktinský kostel) – Bogen (Poutní kostel na hoře Bogenberg, Krajské muzeum) – Hofdorf – Windberg (bývalý Benediktinský klášter) – Steinburg (zámek, Perlbach) – Neukirchen/Haggn Leichte Streckenwanderung durch die Donauebene ins Vorgebirge des Bayerischen Waldes; Möglichkeit der Zugfahrt bis nach Bogen. Snadný průběh trasy dunajskou rovinou do předhoří Bavorského lesa; možnost jízdy vlakem až do Bogenu.

 

Startujíc na nádraží, vede trasa nejprve atraktivním centrem Straubingu okolo řady pozoruhodností. Poté budete následovat Dunaj až k starobylému klášteru Oberalteich- převážně podél hřebenu hráze s pěkným pohledem na řeku, pole a louky, velkolepou kulisu Bavorského lesa a proslulý putovní kostel na hoře Bogenberg. Za městem Bogen budete kráčet Dunajskou rovinou po asfaltovaných cyklotrasách a turistických cestách směrem na východ a narazíte u Hofdorfu na první kopce Bavorského lesa. Dále budete pokračovat lehkým stoupáním lesem, až se dostanete ke klášternímu komplexu Windberg, odkud pak po jemně vlnitých loukách a polích u Steinburgu dosáhnete idylické údolí potoků Perlbach nebo Bogenbach, kterým budete následovat až k prvnímu etapovému cíli ve Steinburgu, resp. v Neukirchenu.

Foto: město Straubing

Turistka Straubing-Steinburg
Turistka Neukirchen-Kollnburg

2. etapa

Neukirchen - Kollnburg (DE)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Neukirchen/Haggn (zámek) – Buchamühl – Obermühlbach – Meinstorf (kaple, stanice starých koňských spřežení) – Weiße Marter (stará poutní kaple) – Sankt Englmar (Farní kostel, lázěňský park, letní bobová dráha, stezka korunami stromů) – Kollnburg. Atraktivní a náročná cesta od údolí Perlbachtal do Kollnburgu.

 

Dále se pokračuje údolím podél idylických potoků Perlbach nebo Bogenbachtal přes Steinburg a Neukirchen do Obermühlbachu, poté následuje prudký výstup (celkem 400 výškových metrů) k nádhernému selskému dvoru Meinstorf. Zde byste si měli udělat čas na vychutnání dalekého výhledu na dunajskou rovinu. Okolo starého poutního kostela, tzv. bílého mučení, budete pokračovat po lesních a polních cestách směrem na Sankt Englmar, jednoho z nejvýznamnějších rekreačních středisek Bavorského lesa. Poslední kus etapy do Kollnburgu s jeho starou hradní věží vede převážně rozsáhlejší lesní oblastí po příjemných lesních stezkách.

 

Foto: Pohled na údolí Aitnachtal

3. etapa

Kollnburg – Bad Kötzting (DE)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Kollnburg (zřícenina hradu, biblická zahrada, muzeum motocyklistiky, selský pomník z roku 1869) – Kaple Sv. Antonia – pylon, křemenová skalní formace – Viechtach (městský farní kostel Sv. Augustin, kaple Svaté Anny, 7 muzeí) – Pirka – jezero Höllensteinsee – Sackenried (poutní kostel) – planetární cesta (Planetenweg) – věž Ludwigsturm – Bad Kötzting.

Idylická trasa, ražená mnohými přírodními a kulturními pozoruhodnostmi.

 

Po malebných lesních pěšinách pokračujete za Kollnburgem dále až kousek před Reichsdorf. Od Viechtachu pak vede pěkná cesta po polních cestách a kořenatýchlesních pěšinách kopcovitou krajinou podél řeky Regen přes obec Pirka až k jezeru Höllen-steinsee.

Po výstupu dosáhnete hřbet vrcholu nabízející dalekou vyhlídku, na levé straně pak brzy uvidíte idylickou obec Sackenried s jejím putovním kostelem. Ještě asi hodinu lesem, dále po planetární cestě lesem Gruberwald a už se přiblížíte k věži Ludwigsturm před Bad Kötztingem, která v létě slouží jako jeviště pro báječná divadelní představení. Ještě jednou krátky sestup a už se podél řeky Weißer Regen dostanete do atraktivního centra Bad Kötztingu s jeho mohutným kostelním hradem. Toto město je známo také svou slavností „Kötztinger Pfingstritt“, koňským a jezdeckým průvodem s tradicí trvající už mnohá staletí.

 

Foto: Pohled na město Kollnburg

Turistka Kollnburg-Bad Kötzting
Turistka Bad Kötzting-Neukirchen

4. etapa

Bad Kötzting – Neukirchen b. Hl. Blut (DE)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Bad Kötzting (historický kostelní hrad, Stará radnice se zvonkohrou, poutní kostel Sackenried, věž Ludwigsturm s lesním přírodním divadlem) – Ried (více než 1000-letá wolframová lípa) – Haidstein – Liebenstein – Rimbach (zřícenina hradu Lichtenegg) – Hohenbogen hrádek (vysílač Bavorského rozhlasu) – služebních chata/ stanice Hohenbogen – horní stanice lanové dráhy Hohenbogenbahn – Ahorniegel – Neukirchen beim Hl. Blut. Atraktivní, ovšem náročná etapa; možnosti pro zkrácení trasy: obejít Haidenstein od Riedu směrem na Liebenstein (úspora ca. 4 km) nebo využití lanovky na Hohenbogen.

 

Po Bad Kötztingu cesta vede kolem 1000-leté wolframové lípy

v Riedu na horu Haidenstein. To je první ze dvou větších výstupů této etapy. Po prohlídce malého kostelíčka na Haidensteinu směřujete dolů do Liebensteinu, odkud po mírných

kopcích dojdete do Rimbachu. Cesta od Rimbachu do Neukirchenu b. Hl. Blut pak vede se 470 výškovými metry druhý dlouhý výstup – po zalesněném horském hřebenu Hohenbogenu. Projdete kolem hradištního vrcholu s nádherným výhledem a po dosažení lanové dráhy sejdete 590 výškových metrů dolů do starého poutního místa Neukirchen b. Hl. Blut.

 

Foto: Pohled na Bad Kötzting

5. etapa

Neukirchen b. Hl. Blut – Kdyně (CZ)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Neukirchen beim Hl. Blut (poutní kostel, poutní muzeum, tzv. cesta zvuků, bylinková zahrada, centrum volného času na Hohenbogenu, letní bobová dráha, horská chata na Hohen - bogenu) – hraniční přechod Hofberg/Přední Fleky – Orlovice/ Silberberg – hrad Čepice (Evropské vodní rozhraní) – Kdyně (synagoga, muzeum) Abwechslungsreiches „Auf und Ab“ durch die herbe Landschaft des Grenzlandes, längere Strecken auf kleinen geteerten Sträßchen, Grenzübertritt nach Tschechien. Střídavé „nahoru a dolů“ drsnou krajinou pohraničí, delší úseky po úzkých asfaltovaných cestičkách, hraniční přechod do Čech.

 

Za poutním kostelem Neukirchenu b. Hl. Blut vystoupáte nahoru na vrchol Vorderbuchberg (140 m) a budete putovat rozlehlými lesy k turistickému hraničnímu přechodu Hofberg/Přední fleky.Po překročení hraničniho přechodu dosáhnete vesnici Přední fleky, dříve osídlenou sudetskými Němci, po nějaké době pak základy bývalého kostela obce Červené dřevo, který byl po druhé světové válce bohužel zbourán. Lesem směrem nahoru cesta vede do blízkosti kaple na poctu Svatého Bernharda. Po překročení úseku z Všerubů do Nýrska, opět po asfaltové silnici, dojdete do malé obce Orlovice, jejíž jméno poukazuje na dřívější těžbu stříbra. Dále budete procházet malými českými vesnicemi, přes zalesněný kopec Čepice (100 hm) až dojdete do Kdyně. Mezi Čepicí a Kdyní znovu překročíte Evropské vodní rozhraní „Labe/ Dunaj“.

 

Foto: Pohled z Hohenbogenu do Čech

Turistka  Neukirchen b. Hl. Blut-Kdyně
Turistka Kdyně-Domažlice

6. etapa

Kdyně (CZ) – Domažlice (CZ)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Kdyně (bývalá židovská synagoga, zřícenina hradu Rýzmberk, zřícenina hradu Nový Herštejn, raně středověké hradby) – Braníšov – vrchol Koráb – Podzámčí u zříceniny Rýzmberk – Záhořany – Domažlice. Velice působivá trasa chodskou krajinou až do Domažlic, poslední úsek bohužel po silnicích.

 

Za Kdyní, opět na lesní půdě, následuje výstup malebnou vesnicí Braníšov na vrchol Koráb, který láká možností pro občerstvení v horské chatě a vyhlídkovou věží s výhledem na česko-bavorské hraniční území. Odsud navazuje cesta po zalesněném horském řetězu s vyhlídkovými vrcholy a zříceninami dřívějších rozlehlých hradních komplexů. Po odbočkách na zříceniny hradů Nový Herštejn, Příkopy a Rýzmberk (významné české hraniční hrady) sestupujete otevřenou kulturní krajinou – podél nádherné dubové aleje do Záhořan. Po slabě frekventovaných silnicích nakonec dorazíte do hlavního chodského města – Domažlic – s jeho skvostným náměstím, chodským hradem, kostely, muzei a podloubími ze 16. století.

 

Foto: Pohled na Domažlice

7. etapa

Domažlice (CZ) – Furth im Wald (DE)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Domažlice (chodské „hlavní město“, městské náměstí s podloubími, Jindřichovo muzeum, pozdně gotický farní kostel s hradní věží, Augustinský klášter) – poutní kostel Sv. Vavřince – Babylon – Česká Kubice – hraniční přechod Hochstraße/Ovčí vrch – Furth im Wald (barokní městský farní kostel, městská věž a muzeum Landestormuseum, slavnosti skolení draka, nejstarší německé lidové divadelní představení, Německé muzeum draka, dračí sluj, skalní cesty, ohrada, zážitkový svět Flederwisch atd.) Trasa chodskou krajinou plná obměn

a zpáteční cesty do Bavorského lesa.

 

Z Domažlic se vydáte nahoru na pěknou vyhlídkovou Veselou horu, kde stojí poutní kostel na poctu Svatého Vavřince. Kolem malých potoků a jezer dosáhnete po lesních stezkách dřívější turistické centrum Babylon. Odsud budete pokračovat báječnými lesy podél Teplé Bystřice až do České Kubice. Zde přejdete hlavní silnici

a budete následovat cestě, která Vás znovu zavede do lesa – po jedné z nejstarších cest k bavorsko-české hranici. Na turistickém hraničním přechodu Ovčí vrch/Schafberg překročíte hranici na bavorské území. Po vyhlídkové cestě s pohledem na horu Hohenbogen, kterou jste zdolali teprve před pár dny nakonec dojdete do Furthu im Wald, města skolení draka, kde Bavorská cesta končí.

Foto: První příhraniční město od Domažlic - Furth im Wald

Turistka Domažlice-Furth im Wald
Turistka Mariaposching-Oberrottensdorf-zámek Schönbühl

Alternativa pro 1. etapu

Mariaposching – Oberrottensdorf (DE)

 

Průběh a pozoruhodnosti: Mariaposching (historický převoz přes Dunaj, barokní farní kostel) – Loham (zámek) – Aicha – Kohlstadt – Niederwinkling – Lauterbach – Gaißing – Schwarzach (barokní farní kostel, historické tržní náměstí) – Baumgarten (kaple) – Schönbühl – Iglhaft –Walpersberg – Gattendorf – Lengfeld – Perasdorf – Hintersollach – Mühlbogen – Oberrottensdorf

Výchozím bodem této etapy je historický převoz v Mariaposchingu, odsud budete po polních a lesních cestách pokračovat do Lohamu.

Luční cesta odsud dále vede do Aichy přes Kohlstadt až do Niederwinklingu, pak půjdete krátce po hlavní silnici do Lauterbachu. Posléze vede pěkná lesní cesta přes dálnici A3 do Gaißingu - odsud se nabízí velkolepý pohled na Schwarzach

a jedinečné panoramatické pohledy na hory Předního Bavorského lesa, Schopf a Hirschenstein u Gaißingu, na dunajskou rovinu a až do Alp. Projdete Schwarzachem, poté po luční stezce přes Baumgarten (kaple) do Schönbühlu a pak dále lesem do Iglhaftu, Walpersbergu, Gattendorfu, Lengfeldu až do Perasdorfu

a Hintersollachu (krátký úsek hlavní silnice). Za Hintersollachem se Bavorská cesta znovu střídá na cestu přes Mühlbogen do kopce až do Oberrottensdorfu a sjednotí se zde s trasou ze Straubingu.

Foto: zámek Schönbühl

Foto: straubing.de | neukirchen.net | kollnburg.de | chwarzach-bayerischer-wald.de | urlaubsregion-sankt-englmar.de | BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH | Archiv Region Chodsko

Bavorskýles Bayerischer Wald

Poznávání Bavorského lesa (Bayerischer Wald)

Pohoří, které se rozkládá podél českých hranic zahrnuje celou bavorskou část Šumavy, se kterou tvoří geograficky jeden celek. Část Bavorského lesa je vyhlášena za Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) s rozlohou 240 km².

Turistika bez zavazadel na Bavorské cestě

Turistika bez zavazadel Vám nabízí pohodlí, které z takových peších

túr udělají absolutní požitek pro volný čas. Můžete se soustředit zcela na cestu a Vaše potěšení z chůze, víte, že se Vaše zavazadla bezpečně dostanou na místo určení a na konci každé denní etapy se o ně Vaši hostitelé pečlivě postarají. Tak si těch zhruba 160 km dlouhou Bavorskou cestu ze Straubingu přes Domažlice až do Furthu im Waldu, města skolení draka, můžete zcela bezstarostně vychutnat. Objednejte si tento kus nezávislosti a bezstarostnosti ještě dnes!

 

Služby:

  • 8x ubytování/snídaně v hotelech / penzionech v dvoulůžkových

  • pokojích se sprchou / WC

  • Příplatek za jednolůžkový pokoj a osobu na poptávku

  • Turistické mapy a informace

  • Organizace

  • Převoz zavazadel

 

Možnost objednávek od dubna do října. Nabídku lze objednat i bez převozu zavazadel.

Ubytování Bavorská cesta
Bezpečnost Bavorská cesta

Bezpečnostní informace

Celá etapa Bavorské cesty s 158,6 kilometry je několikadenní turistická trasa. Abyste si jí mohli opravdu užít a vydat se tak na výlet, věnujte pozornost následujícím bodům a bezpečnostním pokynům:

 

Informace o tísňovém volání:

 

S číslem tísňového volání 112 v české síti jde hovor do českého řídícího centra, v případě německé sítě do německého řídícího centra.

Foto: Archiv Region Chodsko

bottom of page