top of page
Chodske_obce_uvod_1Ax.jpg
Chodske_obce_logo_1A.png

Tradiční Chodské obce

Foto: Region Chodsko

Chodske_obce_2Ax.jpg

Pozornost v Klenčí přitahuje několik původních roubených chalup a barokních domů s mansardovými střecham

Chodske_obce_1x.jpg

Obec Klenčí pod Čerchovem

Klenčí patřilo mezi jedenáct privilegovaných chodských vesnic

Navštívit zde můžete muzeum Jindřich Šimon Baara nebo Českého lesa.

chodsko_3.png

Poznejte některou z původních Chodských obcí

Pokud se vydáte na Chodsko, do kraje Psohlavců, zkuste se zastavit i některé z původních chodských vesnic, jejichž obyvatelé kdysi střežili hranice českého království.

Poznejte historii těchto obcí, každá z nich má co nabídnout a vyprávět. Nečekejte ale zdobené vesničky. Lidová architektura zde nemá takovou sílu, jako třeba v jižních Čechách. Je to dáno tím, že odedávna zdejší zedníci chodili už v 19. století na práce do Bavor, a tak tam vlastně tradice zednictví zůstala. Doma tak neměli potřebu ještě své domy více zkrášlovat. Nemůžeme také říct, že je Chodsko pokladnice všech druhů lidového umění. Ale v oblasti krojové, zpěvné a taneční to docela žije. Dějinný vývoj vtiskl pečeť kraji i jeho lidu. Dodnes v řadě vesnic potkáte starší ženy oděné do prostého všedního kroje a ve dnech slavnostních uvidíte překrásné kroje i na těch mladších. Proto si Chodsko dodnes udrželo svou svébytnost.

Foto: Region Chodsko | Obec Chodská Lhota | wikipedia.org

Chodske_obce_3Ax.jpg
8C_Chodsko_loga.png

Klenčí je dodnes vyhledávaným centrem chodských lidových tradic a malované keramiky

Foto: Archiv Region Chodsko

Hradek_u_Ujezda_2x.jpg

Kraj Kozinův, kraj slavných bojišť, bohaté historie a krásných míst.

Pomník Jana Sladkého Koziny na vrchu Hrádek

Nad obcí Újezd, 5 km od Domažlic, se vypíná vrch Hrádek (585 m n. m.). Na jeho vrcholu se nachází pomník Jana Sladkého-Koziny postavený jako výraz obdivu chodského lidu k jednomu z vůdců rebelů z roku 1693. Socha je vysoká 3,2 m a pes se stal symbolem Pohraniční stráže, navazující na strážní tradici Chodů. Z vrchu se naskýtá pěkný pohled na Šumavské vrcholy, Domažlicko a Český les.

Seznamte se s okolní krajinou která je již někde podhorského rázu třebas na kole

Příroda je tu krásná, výhledy uchvacující, ale také musíte počítat s tím že pro některé výhledy jako je obec Pelechy nebo Chodská Strážnice bude potřeba "šlápnout do pedálů". Některé zdejší kopce dají opravdu zabrat i zkušeným cyklistům.

Pelechy_1x.jpg
chodsko_5.png

Svérázný folklor se tu připomíná zejména při poutích a slavnostech

Místní lid hovoří libě znějícím a trochu zpěvným dialektem, ženy dodnes oblékají tradiční lidový kroj a při tancovačkách se nikdy nevynechá tradiční„chodské kolečko“.

Rázovité Chodsko a silně zakořeněné regionální tradice jako jsou světské obřady, masoupusty, bály, tancovačky, poutě, stavění májky, posvícení nebo na Velikonoce dětské obchůzky, takzvané drkání což je koleda, která funguje dodnes. Chodsko je tak stálým důkazem že původní zvyky a zdejší kroje jsou stále živé. Pořád je zde a v těch lidech něco zakořeněno. A čím to je? Hlavně je to náraz na německé etnikum a tam se to drželo. To bývá obvyklé, že se to na hranicích buď úplně prolíná nebo se ta komunita uzavře a drží si své tradice. Poznejte některou z Chodských obcí.

1_Postrekov.png

Obec Postřekov

2_Ujezd.png

Obec Újezd

3_Tlumacov.png

Obec Tlumačov

4_Straz.png

Obec Stráž

5_Pocinovice.png

Obec Pocinovice

6_Pec.png

Obec Pec

13_Trhanov.png

Obec Trhanov

8_Klenci_pod_Cerchovem.png

Obec Klenčí pod Čerchovem

9_Chodska_lhota.png

Obec Chodská lhota

10_Chodov.png

Obec Chodov

11_Drazenov.png

Obec Draženov

12_Mrakov.png

Obec Mrákov

7_Kout_na_Sumave.png

Obec Kout na Šumavě

14_Luzenicky.png

Obec Luženičky

15_Zadni_Chodov.png

Obec Zadní Chodov

Odkaz_2Ax.jpg

Místní folklor

Putování za folklorem a zdejším kulturním bohatstvím.

Odkaz_3Ax.jpg

Celí rok se něco děj. Pojďte s námi na zajímavé výstavy nebo kulturní akce.

bottom of page