top of page
Lesy_CR_uvod_2Ax.jpg
Lesy_CR_logo_1x.png

Lesy České Republiky

Pěstujeme lesy pro další generace

Foto: Archiv Region Chodsko

31_ikony_Lesy_CR_5.png

Pozvání do lesa

LESY ČR jako stabilní, odborně zdatný a finančně soběstačný hospodář pečující o přirozené ekosystémy, druhově pestré, odolné lesy a vodu v ekologicky harmonické krajině.

Hlavní náplní činnosti je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin. LČR jsou největším správcem chráněných území a nejdůležitějším partnerem orgánů ochrany přírody v České republice. Snahou LČR je respektovat režim stanovený pro obhospodařování lesů v chráněných územích.