top of page
Přírodní koupaliště Babylon

Přijeďte si odpočinout!

Rekreace na Chodsku

Foto: Archiv Region Chodsko

Do zdejšího léta

Při plánování prázdninových cest nezapomeňte zaškrtnout místo, kde se osvěžíte ponořením do vody, zdejší region má krásné příležitosti.

Rekreační cestovní ruch je na území Chodska koncentrován do míst Babylon, Kdyně a Horšovský Týn. V těchto místech najdete ideální podmínky nejen v ubytovací kapacitě, ale i v další turistické aktivitě, stravovacích zařízeních či vodních plochách. Na Chodsku jsou velmi dobré klimatické podmínky, a to díky okolní přírodě a lesům, kde je ovzduší opravdu čisté a zdravé. Jezdí sem často děti z velkých měst na pobyt v přírodě. Už po příjezdu do oblasti pocítíte změnu ovzduší a celkového klidu. A to je přesně to co pro svůj odpočinek potřebujete.

Bavorsko příhraniční koupaliště

Voda a koupání v těsné blízkosti hranic

Foto: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Bavorská jezera 

Dračí jezero s rekreačním zázemím v hodné pro koupání i vodní sporty/Drachensee (Furth im Wald) a Perlové jezero/Perlsee (Waldmünchen). Všechna místa jsou vybavena i českým značením a informačními tabulemi. V létě nabízí možnost příjemného přírodního koupání a doplňkových volnočasových aktivit (hřiště, minigolf, lesní lanový park, bylinková naučná stezka u Perlsee, hradní rozhledna Drachenturm/Dračí věž u Silbersee či zajímavá vyhlídka symbolizující draka u Drachensee).

Bavorská jezera
Skautské tábory
Skauti

Dobrodružství a netradiční zážitky

Foto: Archiv Region Chodsko

Koupaliště Oberpfälzer Wald

Koupaliště na Bavorské straně v Oberpfälzer Wald

Pokud chcete strávit svou dovolenou na vodě i ve vodě je horní Falcký les to pravé místo. Zábava a relaxace při koupání na krásných jezerech pro celou rodinu, kanoistika, lyžování na vodě na jezeře Steinberger nebo rybaření ve stojatých a tekoucích vodách v horním Falckém lese. Existuje zde mnoho možností jak si užít zdejší vodní hladinu, poznejte je.

• rašelinný rybník a koupaliště Altglashütte v Bärnau
• lesní rybník ve Fuchsmühlu
• lesní koupaliště v Grafenwöhru
• přírodní rybník v Konnersreuthu
• přírodní rybník v Mähringu
• koupaliště v Oberviechtachu
• přírodní koupaliště v Pechbrunnu
• rekreační centrum s terasovým koupalištěm v Pleysteinu 
• lesní rybník s pláží „Grosser Weiher“ v Ploβbergu
• rybník Rothenbürger Weiher a koupaliště v Tirschenreuthu
• přírodní koupaliště ve Waldershofu
• městské koupaliště ve Windischeschenbachu
• lesní jezera a koupaliště „Kipp“ ve Wiesau 

Foto: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

Skautské tábory
Junák český skaut

Skautské tábory

Jedinečné dobrodružství a netradiční zážitky pro děti, jistota a finanční dostupnost pro rodiče, to jsou skautské tábory. Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů a skauti každoročně pořádají nejvíce táborů v Česku. Skautské tábory probíhají v přírodě, v lese nebo na louce, kde kluci a holky spí v typických podsadových stanech nebo v indiánských tee-pee. Průměrná délka skautských táborů je 14 dní, některé oddíly ale táboří i tři týdny nebo na klasický tábor navážou táborem putovním. Při hledání tábořiště je hlavním kritériem přístup k pitné vodě, naopak bez elektřiny se velmi dobře skauti obejdou. 

Skaut je největší pořadatel táborů v Česku

Stejně jako v předchozích letech skauti i letos pořádají přes tisíc táborů pro více než třicet tisíc kluků a holek. Junák – český skaut je největším pořadatelem letních táborů v Česku. Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače. Kromě toho se holky a kluci učí novým dovednostem a starají se sami o sebe, o druhé i o samotný chod tábora. Zatápí v kamnech, sbírají chrastí a řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: děti a mladé lidi vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Pomocí skautské výchovné metody si osvojují důležité kompetence, díky nimž se v životě neztratí.

Skautské letní tábory
Skaut Domažlicko

Nabitým program, kdy na nudu není čas

Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií. Kromě toho se děti učí novým dovednostem a starají se o samotný chod tábora. Nakupují, zatápí v kamnech, připravují jídlo, řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače. Skautské tábory vedou zkušení vedoucí, kteří složili tzv. vůdcovskou zkoušku, akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a mají kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí. Nespornou výhodou skautských táborů je, že se děti mezi sebou i s vedoucími dobře znají z celoroční skautské činnosti. Ani rodiče tak nemusí mít obavy. A nemají. Skautek a skautů v Česku za posledních 12 let přibylo 50 procent a mezi rodiči se skauting těší mimořádné důvěře. Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden. Výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že jde o tábory nekomerční a vedoucí na nich působí jako dobrovolníci – bez nároku na odměnu věnují přípravě a pobytu na táboře své vlastní volno.

Věděli jste že naši první skauti používali jako svůj symbol hlavu chodského psa?

Štítek s hlavou chodského psa jim nakreslil Mikoláš Aleš. Tento znak byl využíván i před založením prvního spolku na našem území Junák – český skaut. Na tomto znaku bylo umístěno i heslo BUĎ PŘIPRAVEN.

Foto: Junák - český skaut

Junák český skaut
bottom of page