1x_Prorodni_parky_home.jpg

Přírodní parky 

Vydejte se do

některého
z  přírodních

parků

Foto: Přírodní park Zelenov | Archiv Region Chodsko

30AA_ikona_Sedmihori.png

Příroda přírodě

Lesy se svými tůněmi, potoky, mokřady a kopci, které se vyvíjejí podle svých vlastních zákonů v neomezenou lesní divočinu. Ta je domovem vzácných zvířat, jako jsou rys, vydra a nebo tetřev hlušec.

Zřizováním přírodních parků se sleduje cíl zachování původních částí krajiny jako přírodního dědictví dalším generacím. Příroda se má v přírodních parcích vyvíjet bez lidských zásahů ve své prapůvodní dynamice. Návštěvníkům nabízejí šanci zažít přírodu, která prakticky není ovlivněná člověkem a poznat přirozený průběh jejího vývoje. Vydejte se proto do některého přírodního parku a objevte bohatství jedinečné přírody, která v sobě snoubí různorodost příhraniční krajiny. Přírodní parky jsou pak vhodné i pro rodiny s dětmi anebo ty, kteří hledají klid a chtějí si odpočinout od městského ruchu. Volné dny tu můžete trávit delší túrou, malou procházkou, lenošením u místních rybníků a nebo si můžete zvolit některou z cyklotrasy, které návštěvníky vedou po malebných zákoutích zdejší přírody. Návštěva některého z přírodních parků může být rozmanitá a plná zážitků.

Fauna Českého lesa má typicky středoevropský ráz, vyskytuje se zde středohorská a podhorská zvířena nižšího lesního pásma.

Ptáci jsou zde tou nejnápadnější, nejpestřejší a nejhlasitější součástí přírody, která člověka od pradávna fascinuje. Možná právě proto, že se dají tak snadno pozorovat.

Když se jaro přihlásí o slovo, zdejší louky i lesy rozkvetou do plné krásy.

Pěšky nebo na kole po Českém lese

Přírodní park není izolovaná jednotka, ale vždy zůstane součástí daného regionu

Jak se připravit na túru a nepodcenit rizika