Region Chodsko propagace a publicita

B2B propagace a publicita

Český systém kvality služeb logo
B2B.png

Služby B2B od Region Chodsko

Zapojte se do zkvalitnění turistické prezentace Region Chodsko a podpořte tak vlastní cestovní ruch.

Hlavním cílem produktů pro publicitu je zviditelnit Region Chodsko jako nově vzniklou destinaci cestovního ruchu. V rámci nabídky turistických produktů v regionu je nezbytné, aby se jednotlivé turistické cíle dostaly do povědomí současných i potenciálních návštěvníků. Záměrem je inspirovat potencionální návštěvníky pro pobyty, výlety a volnočasové aktivity v tomto regionu. Pomozte nám se zapojit do efektivní, cílené a koordinované propagaci destinace, která povede ke zvýšení povědomí cílových skupin o tento region a přivede k vám tak nové návštěvníky.

Foto_1x.jpg

Pro podporu domácího cestovního ruchu

Pro rozvoj zdejšího cestovního ruchu je nezbytná kvalitní a profesionálně vedená propagace. S cílenou propagací tak chceme pozitivně ovlivnit množství a strukturu přijíždějících návštěvníků. Region Chodsko (certifikovaný Českým systémem kvality služeb ČSKS -190048 ve spolupráci s CzechTourismem) vám tak představuje nový a moderní turistický portál regionchodsko.cz

Region Chodsko

V čem jsme jiní v rámci regionu a celých Čech

Region Chodsko s nabídkou svého prostoru a prodejních nástrojů je připraven prezentovat poskytovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení jejich nabídky prostřednictvím zakoupení poukazů, regionálním výrobcům a prodejcům prezentovat a nabídnout své výrobky a místním farmářům umožnit nabídnout a prodávat své produkty. Nové možnosti prodeje tak mají za cíl zmírnit dopady koronaviru místním prodejcům a výrobcům.

Region Chodsko

Co návštěvníky na zdejším regionu nejvíce láká?

Místní tradice, historie, malebná krajina, čistá příroda, kulinářské speciality, zapomenutá zákoutí, aktivní odpočinek, relaxace ve venkovském prostředí, poznání i získání netradičních zážitků. Čisté životní prostředí ve spojení s Oblastí Český les, výlety a historicko-kulturní potenciál turistického regionu je to, co zdejší návštěvníky pak nejvíce inspiruje k návštěvě.

Region Chodsko

Komunikace cestovního ruchu

V naší kanceláři v Holýšově vytváříme atraktivní a snadno přístupné nabídky pro návštěvníky, jež jsou kombinovány na základě vhodného výběru témat. Vytvořené nabídky nebo balíčky zaměřujeme přesně na cílové skupiny a místní region. Pomůžeme Vám s plánováním a propagací těchto nabídek.

Region Chodsko publicita

Co získáte

V rámci nabídky turistických produktů je nezbytné, aby se klíčové body publicity regionu dostaly do povědomí potenciálních návštěvníků. To, čím je vaše obec nebo město typické a čím se profiluje můžeme prezentovat v jednotlivých odkazech, turistických nabídkách nebo na sociálních sítích jako je Instagram. Veškerá prezentace probíhá zdarma a je v souladu s vizí rozvoje regionu. Zveřejněte na Regionu Chodsko vlastní turistickou nabídku a ukažte cíle které na návštěvníka čekají. Podpoříte vlastní turistický ruch a získáte tak nové návštěvníky.

Region Chodsko propagace

Region a příhraničí jsou novou příležitostí

Malebná oblast na západní hranici, která vždy patřila k folklórně unikátním oblastem Čech, a proto nabízí mnoho příležitostí a výzev pro města, obce a podnikatelské subjekty v oblasti prezentace cestovního ruchu. Všechny tyto přednosti je tak možné vyzvednout a zahrnout do produktů či balíčků služeb tak, aby mohli být zcela využity pro rozvoj společného cestovního ruchu.

Prezentace_1.jpg

Prezentujte akce vaší obce
nebo města a přilákejte tak návštěvníky na nevšední zážitky

Prezentace_2x.jpg

Pomozte nám objevit nové turistické cíle a svou nabídkou tak oslovit cílové návštěvníky

Prezentace_4x.jpg

Klíčovým krokem je vzájemná diskuze zájmů v oblasti propagace cestovního ruchu u nás i v Bavorsku

Prezentace_6x.jpg

Spojte se s Regionem Chodsko:

Luční 591, 
345 62 Holýšov

 

Provozní doba: 9.00 – 16.00 hod.
 

Tel.: +420 720 140 666
      +420 725 450 800

 

E-mail: info@regionchodsko.cz

Influcer_1x.png

Naše vize

Naší vizí je postupnými kroky na turistickém portálu regionchodsko.cz poskytnout potencionálním návštěvníkům potřebné informace a podněty k návštěvě tohoto regionu. Dosud málo navštěvovaný turistický region, který je ale nečekaně přitažlivý a výjimečný především svou historií, pověstmi, folklorem, nářečím i nedotčenou přírodou. Chceme využít tento potenciál a prostřednictvím tohoto webu tak představit zajímavé turistické cíle, tipy, akce, historii a také nabídnout různé spektrum individuálních produktů a služeb. To nás povede k potřebě zahájit spolupráci s vybranými subjekty, které se výrazněji podílejí na dění v cestovním ruchu v tomto regionu. Cílem portálu je tedy přeměnit návštěvníka regionchodsko.cz na návštěvníka regionu a podpořit tak domácí cestovní ruch. Jenom tak naplníme funkci portálu, a to je přilákání návštěvníka do tohoto regionu.

Region_2x.jpg

Rádi bychom věděli, co si myslíte

Ohodnoťte násSlabéUcházejícíDobréVelmi dobréVynikajícíOhodnoťte nás

Děkujeme za odeslání!

Dejte nám zpětnou vazbu

Region Chodsko