top of page

Zámecké panské sídlo na které si husité netroufli

5. Po stopách husitů - Horšovský Týn

Rozkvět, jejž město zažilo v době raného a vrcholného středověku, byl přerušen husitskými válkami. Katolické centrum tvořil ochranný spolek feudálů, měst, klášterů a plzeňský landfrýd. Členem spolku byl i Horšovský Týn. Domažlické křídlo husitů si nejdříve podmanilo Starý Herštejn, následně klášter augustiniánů v Pivoni, dokonce pokořilo i hrad Rýzmberk. Součástí dobývání bylo I drancování a upalování jejich náboženských nepřátel. Pak chtělo dobýt i Horšovský Týn, ale neosmělilo se zaútočit na mohutně fortifikovaný hrad, kde působila početná posádka vedená Zdeňkem z Dršťky. Město bylo uchráněno a jeho majitel byl nakonec i odměněn za loajálnost

Už v 10. století vznikla na pravém břehu řeky Radbuzy trhová osada. Naproti ní dal v létech 1258 - 1278 biskup Jan II. z Dražic vybudovat ranně gotickou falc. Nový hrad střežil zemskou stezku a zároveň se stal sídlem politické a hospodářské správy biskupského majetku. Při východním opevnění hradu vzniklo asi v létech 1286 - 1296 město Horšovský Týn. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic získal Horšovský Týn právo na vlastní hradby. A postavil je opravdu důkladně. Odolaly i dvojímu obléhání husitů za husitských válek. V polovině 15. století přešly hrad i město z majetku církve do majetku krále. Drželi je pak až do roku 1539 páni z Ronšperka. Roku 1539 prodal král Ferdinand město i s hradem a panstvím Janu Popelovi z Lobkovic. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic získal Horšovský Týn právo na vlastní hradby. A postavil je opravdu důkladně. Odolaly i dvojímu obléhání husitů za husitských válek. V polovině 15. století přešly hrad i město z majetku církve do majetku krále. Drželi je pak až do roku 1539 páni z Ronšperka. Roku 1539 prodal král Ferdinand město i s hradem a panstvím Janu Popelovi z Lobkovic. Jan hrad přestavěl ve stylu italských renesančních zámků.

Přestavbu ukončil Janův syn Vilém. Tomu byl po neúspěšném stavovském povstání r. 1620 zkonfiskován všechen majetek. Horšovský Týn pak získal štýrský hrabě Maxmilián Trauttmannsdorf. Jeho rod zůstal majitelem horšovskotýnského panství až do roku 1945.zámek V r. 1953 bylo historické jádro města, s řadou gotických a renesančních domů, prohlášeno jako jedno z prvních měst v Čechách městskou památkovou rezervací. K pozoruhodnostem města patří i gotický kostel sv. Apolináře na předměstí.
Státní zámek Horšovský Týn je dnes jednou z nejnavštěvovanějších památek západních Čech. V současné době je zpřístupněna většina prostor zámku i hradu, lze shlédnout i gotické podzemí. Pozoruhodné jsou i bohaté zámecké sbírky, dokladující život na hradech a zámcích, včetně např. zámecké kuchyně.

Prohlídkové okruhy:

Grand prohlídka - Hradozámek
Hrad (zák. okruh I.)
Zámek (zák. okruh II.)
Purkrabství (výběrový okruh I.)
Kuchyně - z tajů depozitáře (výběrový okruh III.)
Mitsuko (výběrový okruh II.)
Kostel Všech svatých v Horšově (výběrový okruh IV.) Návštěvu je nutné předem domluvit se správou státního hradu a zámku v Horšovském Týně.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Otevírací dobu a návštěvní hodiny naleznete na webu zámku

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Dospělí: 150,-Kč
Senioři 65+: 120,-Kč
Mládež do 25 let (18-24 let): 120,-Kč
Držitel průkazu ZTP + ZTP/P: 120,-Kč
Děti do 18 let (6-17 let): 80,-Kč
Děti do 6 let (0-5 let): zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: autem případně na kole
Začátek stezky: Horšovský Týn
Konec stezky: Horšovský Týn
Časová náročnost: 2 hodiny
Poslední prohlídka Hradu a zámku Horšovský Týn začíná se zavírací dobou objektu v případě minimálního počtu 5 platících osob.

Kontaktní informace: 

Horšovský Týn

Náměstí Republiky 52,
346 01 Horšovský Týn

+420 379 423 111
+420 606 659 643

bottom of page