top of page

Domažlice jsou centrem Chodska

Do historického města Domažlice

Vítejte v Domažlicích, srdci Chodska! Domažlice, malebné město ležící při hranici s Bavorskem navštěvoval i Český král. V současnosti je Domažlické náměstí a celé vnitřní město vyhlášeno městskou památkovou rezervací. A víte, že… k živé tradici Domažlic patří pochůzky ponocného? Ten pak v historickém kostýmu s halapartnou, lucernou a troubou v letních měsících hlásí příchod večera.

Domažlice jsou stará zemská stezka spojující Čechy s Bavorskem. Nejstarší historické zprávy o trhové a celní osadě ležící na významné obchodní stezce z Čech do bavorského Řezna, se objevují v roce 993 v opisu listiny knížete Boleslava II. Kolem roku 1265 bylo založeno českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. opevněné město Domažlice, které bylo poté povýšeno na královské město. Domažlice měly také starý německý název, znějící Taus. Pojmenování bylo odvozeno od názvu nedalekého hradiště Tuhošť, jehož existence spadá k 10. století a viditelně souvisí i s latinským názvem Domažlic Tusta. Domažlice se pak společně s dalšími vybranými lokalitami staly součástí velkolepého hraničního opevnění proti Bavorsku a také jednou z důležitých opor Přemyslovy státnické politiky. Pod pravomoc královských purkrabí náležely také svobodné chodské vsi, o nichž se písemné prameny zmiňují výslovně až od roku 1325. Chodští sedláci bděli nad bezpečností hranic a za tuto výjimečnou službu si od krále vysloužili i výjimečné výsady. Ve 14. století se Domažlice staly oblíbenou zastávkou krále Jana Lucemburského při jeho diplomatických výpravách do zahraničí. Dominantou města byl hrad, kde král i opakovaně pobýval, spravovaný purkrabím, pod jehož pravomoc náležely i nedaleké chodské vsi položené při okraji hranice království.

Projděte se tedy Domažlickým podloubím s měšťanskými domy, nebo vystoupejte na Chodskou věž. Obdélný půdorys centra Domažlic se od středověku a založení města téměř nezměnil. Nachází se zde architektonicky cenné měšťanské domy ze 14. až 16. století a Dnešnímu centru Domažlic chybí ve srovnání se středověkem už jen okolní hradby. Ano Domažlice jsou staré město, tak staré, že jeho založení se ztrácí hluboko v historii. Neodmyslitelnou dominantou domažlického náměstí je impozantní válcová městská věž měřící 56 metrů. Byla postavena na mělkých základech, což způsobilo její vychýlení ze svislé osy zhruba 60 cm. Má průměr 8 metrů a síla zdiva ve spodní části dosahuje téměř tří metrů. Nejstarší vyobrazení věže je na kresbě z r. 1594, kdy se její vzhled prakticky do dnešní doby nezměnil. Sledován byl odtud pohyb nepřátel nebo zde byly signalizovány případné požáry, které byly pro středověká města skutečnou pohromou. Vystoupejte tedy 12 pater se 194 schody a rozhlédněte se na celé město i do okolní krajiny. Po výstupu na věž můžete navštívit Chodský hrad. Původně gotický hrad byl postaven v 60. l. 13. stol. Přemyslem Otakarem II. Po požáru r. 1592 ponechán chátrání. V 17. stol. byla na místě ruiny vystavěna solnice s věží. Chodský hrad často hostil české panovníky na jejich cestách do ciziny. Sloužil jako sídlo královských purkrabí. Barokní přestavba a úprava roku 1830 dala hradu dnešní podobu zámku, ve kterém se dnes nachází muzeum.

Od muzea se můžete vydat Hradskou ulicí po které dojdete městské brance a ke zbytkům městského opevnění. Zbytky městského opevnění, které mělo původně vnitřní zeď s půlválcovými baštami pocházejí z doby založení města, z druhé poloviny 13. století. Z původních čtyř bran se dochovaly pouze dvě. Jednou z hlavních městských bran je brána Dolní z doby okolo roku 1270. Další z dochovaných bran je Bezděkovská branka vystavěná v 15. století. Od té už můžete pokračovat do středu města s podloubím a krásou starých domů. Vedle veřejných, obecních a církevních staveb obsahuje městská památková rezervace Domažlice přes dvě stovky historických domů. Městské památkové rezervace je vybraná část města, nejčastěji středověkého původu, bez výrazných stavebních zásahů z nové doby. Většina těchto domů zasahuje stářím svých sklepních a přízemních prostor do období středověku. Na konci 15. a v průběhu 16. století prošly domy pozdně gotickou a renesanční přestavbou. Městské podzemí obsahuje 2-3 patra sklepů, částečně vyhloubených do jílu. Mimo domů na náměstí, doplněných podloubím, zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích, které si dosud udržely malebné nádvorní štíty se starými dřevěnými pavlačemi. Po procházce podloubím se můžete vydat k poslední zastávce a tou je hlavní městská brána.

Většina památek města byla zejména v 90. letech 20. století po pádu komunistického režimu zrekonstruována. Dnes jsou ve své plné kráse dominantami Domažlic a každoročním cílem domácích i zahraničních turistů.

Zastávky:
1. Domažlická věž
2. Chodský hrad a muzeum
3. Dolní brána a hlavní městská zeď
4. Náměstí s historickými domy a podloubím
5. Hořejší brána na náměstí Míru

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné, výstup na Chodskou věž: květen-srpen

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Výstup na Chodskou věž: dospělí – 40,- Kč, děti, studenti, senioři – 20,- Kč, rodinné vstupné – 100,- Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: Náměstí míru Domažlice
Konec výletu: Náměstí míru Domažlice
Časová náročnost: 3-4 hodiny

Kontaktní informace: 

Domažlice

Náměstí Míru 51

+420 379 725 852

bottom of page