top of page

Pozůstatky hornické činnosti

Hornická činnost na Chodsku

Hornická kolonie se nacházela v Orlovicích. Těžbu železné rudy zde zahájili Lamingenové, kteří vytěženou rudou zásobovali svoji novou železárnu, jež se nacházela v Peci Pod Čerchovem. Kolem roku 1680 do těchto míst přišli horníci z Krušných hor. V následujícím století zde proběhly nepokoje kvůli robotním povinnostem. Pod vrcholem Orlovické hory se otevírá starý lom na železnou rudu. Nese název Zlatá jáma, podle pyrhotinu, železné rudy žlutavé barvy. Pozůstatky důlní činnosti jsou rovněž patrné v okolí Černíkova. Umělé koryto potoka Potok Teplá Bystřice, jenž pramení na svazích Čerchova, kdysi stékal do Bavorska. Roku 1571 povolil císař Maxmilián II. vybudování 16 km dlouhého a asi 1 m širokého náhonu, který odvedl vodu umělým korytem po úbočnici Okrouhlíku do Domažlic. Toto zajímavé technické dílo, které dostalo název Mlynářská stoka, sloužilo k pohonu několika mlýnů a k napájení městských vodovodů a obraných příkopů. Pozoruhodné je, že převádí vodu z povodí Dunaje do povodí Vltavy. Podle legendy měli koryto vykopat dva odsouzenci na smrt za amnestii. Po dokončení odsouzenci vyčerpáním zemřeli.

K velice romantickým pozůstatkům starého dolování patří také jeskyně Salka, položená v lese asi 500 metrů od vsi Pasečnice. Od místní požární zbrojnice se dáte směrem k přírodní památce staré lípě a odtud již budete pokračovat kolem pár domků až k nedalekému lesu. První zmínky o tzv. alaunové huti, v níž se louhovala „kamencová břidlice" vytěžená v blízkém dolu, se objevuje roku 1765. Na základě zpráv z 2. poloviny 18. století pracoval v huti pouze mistr a 3 dělníci, počet horníků není uveden. O tajemné sluji se vypravují různé pověsti. Jednou z nich je tato: Před dávnou dobou zde pracovalo několik set lidí, kteří tady dobývali břidlici kamennou. Jednoho dne, když byli dělníci v nejpilnější práci, začala se valit voda ze všech stran. Přes dvě stovky dělníků bylo pohřbeno v hlubinách sluje, neboť neměli čas uniknout. Přívaly podzemní vody padlo za oběť 200 horníků. Majetník dolu se dozvěděl o neštěstí a v noci prchl z Huti. Voda se odtud nikdy nevytratila a naplňuje jeskyni dodnes. Práce v kamencovém dole nebyly již obnoveny. V 50. letech 20. století byla ze zatopeného nitra Salky částečně odčerpána voda. Objevily se dvě krátké, na konci zasypané chodby. Před několika lety začala zelená voda v tiché lesní tůni pomalu vysychat a její dno se pokrývá usazeninami.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda, historie
Typ výletu: pro pěší
Začátek výletu: Obec Pasečnice
Konec výletu: Obec Pasečnice
Časová náročnost: 2 hodiny

Kontaktní informace: 

Nová Pasečnice

Obecní úřad
Nová Pasečnice 33,
344 01 Domažlice

+420 724 186 830
+420 601 361 412

bottom of page