top of page

Kostel sv. Apolináře Horšovský Týn - Velké Předměstí

Kostel sv. Apolináře Horšovský Týn

Zrak každého cestovatele, jenž přijíždí do Horšovského Týna, je upoután majestátním presbytářem kostela sv. Apolináře, stojícího na Velkém předměstí. Svatostánek pochází z poloviny 13. století. V následujícím věku byl upraven nejprve vznikla kaple a později nový, již zmíněný presbytář, jenž vykazuje vlivy parléřovské huti. Došlo rovněž k prodloužení lodi, jež byla později, před rokem 1769, barokně upravena 459. Výsledný chrám je tvořen obdélnou lodí, k níž je připojen užší presbytář. Ten je členěn opěrnými pilíři s chrliči a vysokými gotickými okny s plaménkovými kružbami. Kněžiště je sklenuto křížovou žebrovou klenbou s hruškovým profilem. Žebra sbíhají na přípory a ty do profilované gotické římsy. Loď prosvětlují vysoká okna, ukončená trojlistým obloukem. Klenba lodě je tvořena třemi poli plackové klenby, kterou drží masivní pilíře. Na raně gotický charakter chrámu upomíná zazděný gotický sloupkový portál na jižní straně. Západní průčelí je děleno pilastry a obdélnými okny s trojlistým záklenkem. Boční kaple, která je sklenuta dvěma poli křížové klenby je bohatá na nástěnné malby. Většina vnitřního vybavení pochází z barokní epochy. Zajímavostí je gotický sanktuář ze 14. století se zdobným kružbovým polem, s hlavou Krista uprostřed. Významnou součást vnitřního vybavení představují varhany z roku 1771, které jsou připisovány Janu Leopoldu Rauschovi.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Dočasně uzavřeno

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: sakrální památky
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: Horšovský Týn
Konec výletu: Horšovský Týn
Časová náročnost: 30 minut

Kontaktní informace: 

Horšovský Týn

Husovo nám. 71
Velké Předměstí
346 01 Horšovský Týn

bottom of page