top of page

Kostel se složitým stavebním vývojem od středověku až po 20. století.

Kostel sv. Petra a Pavla Horšovský Týn

Raně gotický kostel založený spolu s městem kol. r. 1280, upravován pozdně goticky a přestavěn barokně po požáru města r. 1708. Městský kostel sv. Petra a Pavla na dnešním náměstí Republiky vznikl pravděpodobně již v době založení města ve 13. století. Raně gotická stavba byla přestavěna pozdně goticky (dochovaný vstupní portálek), dnešní vzhled kostela je ovšem výsledkem přestavby barokní, vynucené r. 1708 požárem města a zřícením klenby hlavní lodi. Z této doby pochází i dochovaný mobiliář a varhany s třídílným korpusem. V kostele je pohřben první majitel Horšovského z rodu Lobkoviců Jan z Lobkovic a v předsíni jsou do stěn zasazeny další náhrobky významných měšťanů a církevních hodnostářů. Kostelní věž je přístupná samostatně v otvíracích hodinách a pokud zdoláte výstup po 98 schodech až do výšky 38 metrů nad úroveň náměstí, naskytne se Vám krásný pohled na celé město i se zámkem a můžete si zde zároveň prohlédnout dva zvony z 18. století.

Uprostřed horšovskotýnského náměstí stojí kostel sv. Petra a Pavla, jehož součástí je mohutná městská věž. Ačkoli chrám působí novověkým dojmem, opěrné pilíře připomínají gotické období. Svatostánek vznikl již v 80. letech 13. století. Dvakrát vyhořel roku 1547 a Po druhém požáru byl kostel barokně upraven a prodloužen na západní straně, na což dodnes upomíná masivní průčelí s pilastry po stranách, ukončené tabulovým štítem, jenž je členěn polosloupky a dvěma nikami se sochami světců, jímž je chrám zasvěcen. Z obdélné lodi kostela, členěné opěráky, vystupuje na východní straně užší polygonální presbytář. Obdélná okna jsou ukončena polokruhem. Západní vchod je tvořen pozdně gotickým portálem s přetínanými pruty. Součástí interiéru je barokní, konvexně vypnutá kruchta. Vnitřní zařízení kostela pochází zejména z 18. století. Významnými památkami na dobu baroka jsou četné náhrobky, které jsou umístěné ve vstupní chodbě kostela.
Samotný kostel původně vznikl ve 13. století. Tato raně gotická stavba byla za Ronšperků pozdně goticky přestavěna a tuto podobu si zachoval kostel v konturách dodnes. Věž neodmyslitelně sdílela s kostelem osudy požáry v roce 1547 a 1708 a přestavby v renesanci a baroku 20. Městská věž pochází patrně z pozdně gotického období. Její geneze je tedy zřejmější, než je tomu v případě věže v Domažlicích. Na středověk upomínají gotické klenby v podvěžní kobce. Renesance je přítomna především na venkovní sgrafitové rustice. Nad kobkou se nachází sedm pater. Věž, která je vysoká 38 metrů a je kónického tvaru, ovšem nese stopy staršího rozdílného patrování. Síla zdiva při vstupu do prvního patra věže činí 1,1 metru. Druhé patro věže obsahuje vstup na kostelní půdu a obsahuje tři větší okna. Tato skutečnost napovídá o obytném charakteru místností. V šestém barokním 23 zvonicovém patru se nachází dva zvony. Původně zde byl i zvon třetí, jehož existenci dokládá prázdný prostor mezi čtveřicí zvonových stojanů. Samotná místnost je vybavena čtyřmi velikými půlkruhovými okny. Sedmé patro věže poskytovalo byt věžnému. Jedná se o cihlovou nástavbu, kterou obíhá ochoz, jehož zábradlí bylo při novodobých úpravách nahrazeno betonovým. Věž je zakončena střechou ve tvaru báně s lucernou a křížem. Stavbu můžeme spatřit na starších vyobrazeních z roku 1660 v kontextu ještě renesančního města. Na věži jsou také patrné (dnes již neexistující) věžní hodiny.

Věž v letních měsících umožňuje návštěvníkům po vystoupení 98 schodů překrásnou vyhlídku po okolním kraji. Z věže tak můžete shlédnout náměstí Republiky v Horšovském Týně, radnici, měšťanské domy, hrad a zámek, zvonici, kostel sv. Apolináře, kapucínský klášter, kostel sv. Anny, zámecký park, rozhlednu na Šibeničním vrchu a další.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Věž je přístupná v červnu a září vždy o víkendu (v sobotu od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin, v neděli od 13:00 do 16:00 hodin). V červenci a srpnu je přístupná od pondělí do soboty od 9:00 do12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, v neděli od 13:00 do 17:00 hodin.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Dle vstupného

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: sakrální památky
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: Horšovský Týn
Konec výletu: Horšovský Týn
Časová náročnost: 30 minut

Kontaktní informace: 

Horšovský Týn

Římskokatolická farnost Horšovský Týn
Náměstí Republiky 52,
346 01 Horšovský Týn

+420 379 423 111
+420 606 659 643

bottom of page