top of page

Muzeum Chodska na Chodském hradu s bohatými etnografickými sbírkami

Muzeum Chodska

Muzeum Chodska se honosí primátem nejstarší muzeem na Domažlicku. Bylo založeno 28. srpna 1883. Prvním expozičním místem byly prostory augustiniánského kláštera, od roku 1893 našlo muzeum prostory na městské radnici. Rozhodujícím mezníkem v historii Muzea Chodska je umístění celého zařízení do objektu Chodského hradu v roce 1931. Tehdejší expozice se nesla v duchu po vlastenectví především na národopis a částečně pak regionální historii. Národopisná expozice získala na atraktivitě v roce 1935, kdy byla instalována figurální kompozice chodské svatby. Druhá světová válka znamenala v životu muzea přestávku. Po jejím skončení byla expozice muzea rozšířena o názornou archeologickou expozici a literárně historickou část, věnovanou významným osobnostem, jež měly nějakou vazbu na Chodsko či Domažlice samotné. V 90. letech prošel Chodský hrad generální rekonstrukcí. Od 8. 5. 1999 je expozice opět přístupná veřejnosti, navíc je možno v rámci prohlídky vystoupit na hradní věž nebo naopak sestoupit do hradního sklepení, kde je nově nainstalováno lapidárium. Muzeum Chodska vám tak přiblíží nejen historii Chodska, ale také vám představí bohaté etnografické sbírky.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Duben – říjen Po - Ne 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., listopad - březen Po - Pá 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné muzeum - plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, vstupné pouze věž - plné 20 Kč, vstupné pouze výstavy - plné 30 Kč, snížené 20 Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Kontaktní informace: 

Domažlice

Chodské náměstí 96

+420 379 776 009

bottom of page