top of page

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Jindřich Šimon Baar patří mezi významné české spisovatele a rodáky Klenčí pod Čerchovem. Muzeum se nachází v domě, ve kterém spisovatel žil. Seznámíte se zde s Baarovými životními osudy, literární tvorbou a jeho národopisnými sbírkami.
Baarův památník se vžitým názvem Baarovo muzeum bylo ustaveno poslední vůlí Jindřicha Šimona Baara. Ten odkázal celý svůj majetek (dům č. p. 140, jeho zařízení, sbírky i výnosy z autorských honorářů) svému rodnému městečku Klenčí a ve své závěti vyslovil přání, aby dům sloužil místní kultuře a osvětě: aby v něm byla knihovna s čítárnou a také malé muzeum ze sbírek, které Baar sám nashromáždil. Přijeďte se sem podívat a poznat tak významného zdejšího rodáka.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Květen, červen - pondělí po domluvě
Út-Pá 09:00-12:00, 13:00-16:30 hod.
So: 10:00-12:00, 13:00-17:00 hod.
Ne 10:00-12:00, 13:00-15:30 hod.

Červenec, srpen - pondělí po domluvě
Út-So: 10:00-12:00, 13:00-17:00 hod.
Ne 10:00-12:00, 13:00-15:30 hod.

Září
Út-So: 10:00-12:00, 13:00-16:00 hod.
Ne 10:00-12:00, 13:00-15:30 hod.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Plné vstupné 35 Kč, snížené 15 Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Kontaktní informace: 

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem 140

+420 379 795 325

bottom of page