top of page

Přírodní park Sedmihoří

Ke skalním mísám v Sedmihoří

Náš výlet začneme na na naučné stezce Sedmihoří. Ale pozor, stezka nepoužívá klasické čtvercové malované značení dle systému KČT, ale jen zelené šipky na dřevěné destičce, umístěné zpravidla na stromu. Trasa naučné stezky vede po lesních cestách i cestičkách různé kvality, a tak, kde se na jízdu na kole nebudete cítit, raději kolo veďte. S kolem v ruce si pak lépe vychutnáte typickou lesní krajinu Sedmihoří s několikametrovými velkými žulovými balvany, které jsou dobře vidět hlavně kolem lesních mýtin třeba v sedle pod Rozsochou. Jednotlivá zastavení naučné stezky nám představí faunu i flóru tohoto zajímavého území stejně jako jeho přírodní zajímavosti. Rozhodně nezapomeňte zastavit U ručiček. Obrovský kámen, v němž jsou vytesány spojené ruce, symbolizuje usmíření dvou rozhádaných sedláků, kteří se tu kdysi setkali s povozy. Podle vyrytých nápisů to zřejmě nebylo jediné usmíření, ke kterému tu došlo. O žulových pseudokarech a jejich vzniku se dovíte něco na zastávce číslo 11, o rybnících a zdejším rybníkaření pak na zastávce číslo 12. Geologické poměry Sedmihoří popisuje zastavení naučné stezky číslo 4, kamenické řemeslo pak zastavení číslo 5. Naučnou stezku opustíme na rozcestí Chlum pod jednou ze skalních mís. Pěkná lesní cesta nás dovede do Mezholez nebo do Mířkova. Po cestě do Mířkova můžeme ještě odbočit a zajet ke krásnému rybníčku s všeříkajícím kamenem do něhož je vytesaný nápis: Je tu hezky. Ano je!

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: Miřkovské rybníky
Konec výletu: Miřkovské rybníky
Časová náročnost: 4 a více hodin

Kontaktní informace: 

Mířkov

Racov
346 01 Mířkov

bottom of page