top of page
Český les ptáci
Chráněná krajinná Oblast Český les

Poznejte plaché opeřence Oblasti Českého lesa

Foto: Archiv Region Chodsko

Birdwatching, neboli pozorování ptáků

Co slyšíte, je šum zdejších lesů a občasné máchnutí křídly zvědavého strakapouda nebo datlíka. Zkuste je zpozorovat zblízka.

Pozorování ptáků se dá věnovat nejrůznějším způsobem, s nejrůznější intenzitou a zaujetím. Ptáci jsou totiž fascinujícími stvořeními, která hned tak neomrzí. Místa, kde se dají ptáci výborně pozorovat jsou: vodní plochy, bažinaté oblasti, podmáčené louky, zemědělská krajina s mezemi a stromy vyrůstajícími uprostřed polí, rozlehlé lesy, okraje lesů a porostů.

 

Ideální počasí je bezvětří bez silného deště. Naopak lehký deštík nevadí a dokonce stimuluje ptáky k aktivitě a zpěvu. Tropické teploty také nejsou nejvhodnější. Obecně platí, že za velmi nepříznivého počasí se velmi snižuje aktivita ptáků. Ideálním obdobím pro pozorování je konec zimy a počátek jara. Ptačích druhů pomalu přibývá, stromy ještě nejsou olistěné a umožňují tak bezproblémové pozorování pomocí dalekohledů. Z hlediska denní doby je ideální ranní pozorování do 10.00 hod. V této době je většina ptáků aktivních, zejména potravně, a to s sebou přináší největší pravděpodobnost úspěšného pozorování. Přes den je aktivita ptáků nízká, hodí se spíše pro pozorování ptáků na hladinách rybníků. Pro pozorování ptáků se nejlépe hodí dalekohled s optikou 8x (naprosto dostačující). Není potřeba kupovat drahé dalekohledy s velkým přiblížením. Pro pozorování v lese stačí menší přiblížení, naopak pozorujeme-li vodní hladinu, potřebuje větší zvětšení. Přenosný dalekohled (triedr) využijete také na výletech, při turistice nebo k dalšímu pozorování přírody. Chovejte se v přírodě nenápadně včetně přiměřeně barevného oblečení (nehodí se bílá barva nebo velmi výrazné barvy např. reflexní). Přibalit také můžete zápisník, tužku, atlas ptáků a chytrý telefon s aplikací Avif Mobile, kterou stáhnete na Google Play. Nechte se fascinovat těmito opeřenými tvory, i vaše děti jimi budou nadšeni!

 Česká společnost ornitologická

Aplikace BirdNET nebo Avif Mobile

Rozpoznejte ptáky podle jejich zpěvu nebo náhodná pozorování, rarity či systematická ornitologická práce - zaznamenávejte svá pozorování přímo v terénu pomocí mobilního telefonu.

Zvuk DatlaDatel černý (Dryocopus martius)
00:00 / 02:34

Poznejte některé druhy z ptačí říše Českého lesa

Kliknutím na fotku se dozvíte více.

Český les pozorování ptáků

Tip pro pozorování ptáků:

  • Zimní období společně se sněhovou pokrývkou je také ideální pro pozorování. Počet ptačích druhů není příliš vysoký, ptáci nejsou příliš plaší (šetří energii), většinou se soustřeďují u zdrojů potravy (krmítka, zásypy, újediště) nebo vody. Ptáci sedící ve sněhu jsou velmi nápadní a lze je tak lépe rozpoznat

  • Nenechávejte si Vaše pozorování pro sebe, zapište Vaše pozorování do některé veřejné databáze (např. birds.cz), veďte si alespoň jednoduchý pozorovací deník, nikdy nespoléhejte na vlastní paměť!

  • Pokud ptáka určíte jako velmi vzácný druh, zkuste si nechat vaše pozorování potvrdit ihned jinými pozorovateli, zhotovte fotografii nebo alespoň jednoduchý náčrtek Vámi pozorovaného ptáka

  • Pokuste se si v okolí Vašeho bydliště vyhledat jiné pozorovatele, dozvíte se od nich, které druhy v poslední době a kde pozorovali, na oplátku jim poskytněte alespoň ve zjednodušené podobě Vaše výsledky pozorování

Libor Schröpfer, ornitolog

Mezi etické zásady při pozorování ptáků platí:

  • Omezit rušení ptáků na minimum

  • Nerušit klid ptáků u jejich hnízda. Rozrušení ptáci mohou zanechat své hnízdo bez dozoru a přítomnost člověka u hnízda, popř. jím zanechané stopy mohou přitáhnout pozornost dravých ptáků, kteří tak budou mít snadnější přístup k vajíčkům nebo ptačím mláďatům

  • Chovat podle pravidel ochrany přírodního prostředí, ve kterém ptáci žijí

  • Nešířit informace týkající se hnízdění ptáků, zvlášť pokud jde o vzácné nebo ohrožené druhy

  • Dodržování omezení a zákazy v chráněných územích

Český les ptačí druhy
bottom of page