top of page
Cesky_les_3.png

Objevte Oblast Český les a turistiku mimo davy

Liduprázdné hluboké příhraniční lesy, které objevíte pouze pěšky nebo na kole na řadě turistických stezek a cyklotras.

Vítejte v krajině Českého lesa, kde lesnatý pás kopců s nejvyšším vrcholem Českého lesa Čerchovem, který je neodmyslitelným symbolem krajiny v okolí Domažlic, vytváří již od pradávna přirozenou hranici mezi Čechami a bavorskou Horní Falcí. Pozornému návštěvníkovi umožňuje poznávat, jak se příroda a člověk po staletí vzájemně ovlivňovali. Díky lidskému hospodaření tu vznikla pestrá mozaika rozmanitých stanovišť. Ta jsou nyní domovem těch druhů rostlin a živočichů, které by v původně lesnaté krajině neobstáli.

1x_Cerchov.jpg
Cesky_les_logo_1.png

Chráněná krajinná Oblast Český les

Zažijte neporušenou a divokou přírodu pro vlastní relaxaci, odpočinek nebo poznání

Foto: Archiv Region Chodsko

Mini_gallery_6Bx.jpg

„Do Českého lesa jdu, abych zde ztratil mysl a našel svou duši“.

Mini_gallery_2x.jpg
Cesky_les_12.png

Poznejte Oblast Českého lesa

Oblast Český les není typickým příkladem turistického regionu, který může nabízet komplexní nabídku atraktivit a služeb turistického ruchu.

Návštěvníkovi nabízí mimořádně zajímavou přírodní kulisu propojujících pobyt v atraktivní krajině s poznáváním kultury a historie. Dlouhodobá existence hraničního pásma se výrazně podepsala na útlumu rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch. Ta je také důvodem nízké návštěvnosti Českého lesa v porovnání se sousední Šumavou. Hlavní devizou území Českého lesa je zachovalá krajina s členitým reliéfem, která nabízí krásné hřebenové partie, daleké rozhledy do okolní krajiny a velké množství zaniklých sídel, ale také ticho, klid a místa nedotčená turismem. Ta jsou pak vhodná zejména pro turistiku, cyklistiku a ve vyšších partiích i pro běžecké lyžování. Český les je společně se Šumavou, Hornofalckým lesem a Bavorským lesem součástí tzv. „Zelené střechy Evropy“. Jedná se o největší souvislý lesní porost Evropy, který se vyznačuje různorodou a historicky bohatou kulturní krajinou, která je turisticky atraktivní.

Cesky_les_2x.jpg

Český les (Böhmischer Wald) a na německé straně Oberpfälzer Wald

Foto: Archiv Region Chodsko

V Česku leží menší část území, větší část Českého lesa se rozkládá na území Německa.

Cesky_les_3Bx.jpg
Oberpfalz_1x.jpg

Tip: Zdejší vzácná fauna a flóra pro pozorování je zajímavá zejména pro zasvěceného návštěvníka

Řadový turista si významných chráněných druhů nejspíše ani nevšimne, popřípadě je nebude schopen z přírodovědeckého hlediska řádně docenit. Lokalit, které jsou zajímavé tímto nenápadným způsobem, je na území CHKO celá řada, často se jedná o plochy několikahektarové rozlohy pod různým stupněm ochrany. Mohou to být rašeliniště, podmáčené smrčiny či pralesové prostory, kde dochází k prolínání biologických i zoologických zajímavostí daných stanovišť. Většina z nich zůstává řadovému turistovi utajena. Vydejte se sem a odhalte některou z nich.

Cesky_les_2x.jpg

Poznejte ochranu přírody Oblasti Českého lesa

Foto: Archiv Region Chodsko

Zapojte se do zefektivnění návštěvnosti Oblasti Český les, Vaše poznatky nebo tipy jsou pro ochranu přírody a podporu návštěvnosti nesmírně důležité.

Český les
Mini_gallery_11x.jpg

„Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání“. Někdy ale lidi přesto potřebuje.

Mini_gallery_12x.jpg

Ochrana přírody

22A_ikony_pracovnici_Cesky_les.png

Chráněná krajinná oblast Český les byla vyhlášena v roce 2005 na rozloze 473 km2. Víte, že…

Tierpark_uvod_3x.jpg
Tip_2.png
Bayerischer_wald_logo_1.png

Výběhy zvířat v Bavorském lese

Objevujte zvířata: V Bavorském lese v přírodě, ve výběhu pro zvířata nebo ve výběhu pro zvěř.

Foto: Archiv Region Chodsko