top of page
Místa na seznamu kulturního dědictví Bavorsko

Místa na seznamu kulturního dědictví v Bavorsku

Nádherné rezidence, kompletní stará města, barokní Opera a poutní kostel na úpatí Alp – četná svědectví evropských dějin byla zařazena na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Foto: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

O odvaze a Ďáblově díle…

Pověst praví, že tenkrát ve 12. století v tom prý měl prsty sám ďábel, když se stavitel mostu vsadil se stavitelem katedrály, kdo jako první dokončí své dílo. Stavitel mostu ďáblovi přislíbil duše prvních tří stvoření, která přejdou most. Vítejte v Regensburgu na toulkách do středověku. Zavítejte do města světového kulturního dědictví Řezna a dozvíte se víc. Nechte se okouzlit příběhy, jež ve své vznešené kráse vyprávějí kamenní svědkové staří i dva tisíce let.

Historické památky Bavorsko
Regensburg památky

Staré město Regensburg a čtvrť Stadtamhof

Někdejší politická a hospodářská moc poznamenala obraz města až do dnešních dob: Regensburg je nejlépe zachované středověké velkoměsto v Německu. Od roku 2006 je soubor starého města se čtvrtí Stadtamhof („Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“) součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Zahrnuje celkem 984 jednotlivých památek.

Würzburská rezidence

Pro Napoleona to byl „nejkrásnější farní dvůr v Evropě“. V době od roku 1719 do 1780 vybudovali stavitelé a sochaři z celé Evropy zámek, který zahrnoval veškeré směry západoevropské architektury tehdejší doby. Zrcadlový sál rekonstruovaný v letech 1979 až 1987 označila organizace UNESCO za nejdokonalejší umělecké dílo vnitřní architektury období rokoka.

Würzburská rezidence Würzburg
Poutní kostel Wieskirche "Die Wies" Bavorsko

Poutní kostel Wieskirche "Die Wies"

Když v červnu roku 1738 spatřila selka Maria Lori slzy v očích sochy Ježíše, byl konec s odloučeností tohoto místa v hornobavorské oblasti Pfaffenwinkel. Velice rychle byla postavena malá kaple v polích na rolnické půdě, do které se poutníci brzy už ani nevešli. Blízký klášter Steingaden zadal nakonec stavbu poutního kostela. Stavbu, která vznikla v letech 1745 až 1754 za dohledu architekta Dominika Zimmermanna, popsal výbor UNESCO o staletí později jako jedno z nejdokonalejších uměleckých děl bavorského rokoka.

Staré město v Bambergu

Císař Jindřich II. neplánoval vybudovat nic menšího, než nový Řím, když v roce 1007 vybral Bamberg za biskupské a císařské vládní sídlo. Dnes tvoří více než 1000 památkově chráněných domů nejrozsáhlejší historické jádro v Německu, s částmi Bergstadt, Inselstadt a Gärtnerstadt.

Bamberg památky Bavorsko
Opera Bayreuth Markgräfliches Opernhaus Bavorsko

Opera Bayreuth- Markgräfliches Opernhaus

Nejvýznamnější a nejlépe zachované stavební dílo barokní divadelní kultury je svědectvím přemrštěně bohatého životního stylu absolutistické společnosti. Již samotný, zcela ve dřevě zhotovený interiér Opery platí světově za ojedinělý. Výbor UNESCO ocenil Operu jako "jedinečný památník evropské barokní hudební kultury".

Limes a kolové stavby

Limes, římské hraniční opevnění, se táhne v délce 550 kilometrů od Rýna až k blízkosti Regensburgu. I v dnešní době fascinuje na 111 prehistorických kolových staveb kolem Alp, které UNESCO v roce 2011 uznalo za světové kulturní dědictví. Jednu z nich je možné obdivovat na Růžovém ostrově před západním břehem Starnberského jezera.

Foto: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH | Region Chodsko

Římské hraniční opevnění Limes Bavorsko
bottom of page