top of page

Z Horní Falce přes Všerubský průsmyk do západních Čech - třídenní výlet

6. Po stopách mušketýrů - Domažlice

Třídenní výlet

Obranné strategie ve třicetileté válce

Průběh:

1. den: Švédské šance v Teublitz + šibenice v Burglengenfeldu
2. den: cesta přes Neumarkský / Všerubský průsmyk do Domažlic
3. den: hrad Rýzmberk

Z Horní Falce přes Všerubský průsmyk do západních Čech. – 1. den

Teublitz

Švédské šance pocházejí z konce 16. až počátku 17. století. Jedná se o pravoúhlé valové opevnění s diagonálně dělenými výběžky v rozích o rozměrech 20 x 15 m. Dnes je porostlé stromy a houštím a jeho původní účel již prozrazuje pouze tvar terénu. Nachází se na soukromém pozemku mezi ulicemi Schanzstraße a Maxhütter Straße na pískovcovém návrší na jižním okraji obce Teublitz. Na jižní hranici valu najdeme zděný sklípek, tzv. „Schanzkeller“, který podle způsobu konstrukce můžeme zařadit do pozdního 18. nebo začátku 19. století.

Burglengenfeld

Jedna z celkem tří šibenic v Bavorsku se nachází v Burglengenfeldu. Popravy zde byly vykonávány až do 19. století. Již nejstarší vyobrazení města zachycují popraviště ležící na návrší jižně od opevněné historické části města. Těžké zločiny, vraždy, zabití a čarodějnictví - to byly nejčastější důvody, pro které mohl člověk skončit na popravišti. Každoročně v září, nejčastěji v předvečer „Dne otevřených památek“, se zde pod širým nebem koná představení „Šibeniční vrch - popraviště ve středověku“. Cca 800 m od šibenice se nachází opevněný burglengenfeldský hrad. Během třicetileté války hrad Lengenfeld střídavě ovládala švédská, císařská a bavorská vojska. Tyto neustálé střety silně poznamenaly jak hrad, tak i město samotné.

Popis trasy

Teublitz se nachází 24 km severně od Regensburgu - po A93, výjezd Teublitz, dále po okresní silnici SAD 1 směr Teublitz až na ulici Regensburger Straße (státní silnice 2397, bývalá B15). Na světelné křižovatce vlevo, na dalším semaforu opět vlevo do ulice Maxhütter Straße. Za kolejemi doleva do ulice Schanzstraße. Po cca 60 m odbočte doprava až k domu na Schanzstraße č. 10. Pozůstatky opevnění se nacházejí v sousedním lesíku. Šibenice v Burglengenfeldu se nachází na Šibeničním vrchu (Galgenberg), který leží v centru města v sousedství ulic Rengensburger Straße / Parkstraße. Park je přístupný autem i pěšky z ulice Parkstraße.

Z Horní Falce přes Všerubský průsmyk do západních Čech. – 2. a 3. den

Všerubský průsmyk (Neumarker Pass) brána do západních Čech.

Mezi Horní Falcí a západními Čechy se na cestě z Prahy do Regensburgu poblíž Všerub nacházel strategický průsmyk ležící ve výšce 510 m nad mořem. Roku 1639 průsmykem u Všerub do západních Čech mašírovala vojska Johana Banéra. U průsmyku se nacházelo hraniční opevnění, ze kterého švédskou armádu ostřelovalo dělostřelectvo. Nejsou známy žádné dochované pozůstatky tohoto opevnění. V únoru roku 1641 prošel Banér průsmykem ještě jednou. Jeho vojáci se zdržovali zejména v okolí Domažlic. Švédové vybrali kontribuce (poplatky vybírané vítěznou armádou na obsazeném území) v Osvračíně, Černošíně a Kladrubech. Jedna část vojska pochodovala na Kladruby a Stříbro. druhá zaútočila na Klatovy a Sušici. Přímo za průsmykem u Všerub vypálili obec Prapořiště.

Domažlice

Středověké město Domažlice se nachází nedaleko hranic. Ve třicetileté válce bylo několikrát dobyto. Na začátku války se město přidalo ke stavovskému povstání. Generál Baltasar de Marradas y Vique proto měso v roce 1620 dobyl. Další tragédií byly útoky švédských vojsk ve 30. a 40. letech 16. století. V roce 1634 vzali město útokem Banérovi vojáci a podpálili množství domů. V kostele Všech svatých se nachází náhrobní kámen primase města Domažlic Pavla Felixe ze Stříbra, kterého drancující Švédové téhož roku
zavraždili.

Rýzmberk

Tento nejmocnější hrad v západních Čechách byl založen ve druhé třetině 13. století. Hrad markantně situovaný na vysokém kopci kontroloval Všerubský průsmyk. Před bitvou na Bílé hoře hrad patřil pánům z Gutštejna. Ti bojovali na straně českých stavů. Roku 1620 hrad dobyl generál Baltasar de Marradas y Vique, v roce 1641 jej obsadil švédský generálmajor Pfulf. Po třicetileté válce zůstal hrad Rýzmberk ruinou.

Zastávky:

1. Teublitz + Burglengenfeld
2. Neumarker Pass - Všerubský průsmyk
3. Rýzmberk

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Burglengenfeld Burg (Hrad): Od května do října se konají pravidelné prohlídky. Aktuální termíny najdete zde: http://www.derkastellan.de/index.php/neues Parkoviště se nachází bezprostředně vedle hradu.

Muzeum Chodska v Domažlicích: Od dubna do října: Po - Ne: 9:00-12:00 + 13:00-17:00 hod., Od listopadu do března: Po - Pá: 9:00-12:00 + 13:00-16:00 hod.

Rýzmberk: Zřícenina hradu je přístupná celoročně. Rozhledna je otevřena od června do srpna mezi 10:00 a 17:00 hod. Parkoviště: 0,5 km pod zříceninou.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Dle hradu a muzea, Rýzmberk: Dospělí: 12 Kč, Děti: 6 Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: Teublitz
Konec výletu: Domažlice
Časová náročnost: Muzeum Chodska 1 hodina
Kostel Všech svatých v Domažlicích:
GPS: 49.4393444N, 12.9382225E
Parkoviště: před kostelem
Kostel je bohužel veřejnosti nepřístupný.

Kontaktní informace: 

Domažlice

Burglengenfeld Burg (Hrad)
Auf der Burg
93133 Burglengenfeld

Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodské náměstí 96
344 01 Domažlic
Rozhledna Rýzmberk
Podzámčí, 345 06 Kdyně

+420 379 776 009 (Muzeum Chodska)
+ 420 603 158 092 (Rýzmberk)

bottom of page