top of page

Barokní technická památka výrazné výtvarné úrovně

Barokní most Bělá nad Radbuzou

Nejznámější památkou Bělé nad Radbuzou je kamenný most na řece Radbuze. Jeho vznik iniciovala majitelka panství Anna Marie Terezie Metternichová podle vzoru známého Karlova mostu. Byl postaven pravděpodobně v letech 1703-1723 a nahradil původní dřevěný most. Konstrukce mostu je složena z osmi oblouků, z nichž vystupuje šest pilířů, ozdobených šesti barokními sochami svatých. Dnes most slouží pěším a cyklistům, konají se zde různé akce, např. srpnový country festival.

Most v Bělé sestává z osmi oblouků, pod nimiž protéká řeka Radbuza. Na obou stranách mostu se nacházejí 3 pilíře, na nichž jsou umístěny sochy (jejich materiálem je jemnozrnná žula) Panna Marie, sv. Michael, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Erasmus (biskup z Formie v Kampánii) a sv. Antonín z Padovy. Není známo přesné stáří soch ani jejich autor. Jisté ale je, že na most byly umístěny po roce 1723, kdy byla stavba dokončena. Vstupní rozevřené zídky jsou ozdobeny čtyřmi páry kamenných koulí. Most celý měří 45 metrů. Jeho ohrožení povodněmi je minimální. Most je sice maličký, určený pouze pro pěší, a navíc stojí v obci, která nepatří k vyhledávaným turistickým cílům – ale je krásný a zaslouží si vaši pozornost.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupný

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika, cyklistika
Začátek výletu: kamenný most
Konec výletu: kamenný most
Časová náročnost: 30 minut a více

Kontaktní informace: 

Bělá nad Radbuzou

Informační centrum Bělá nad Radbuzou
Náměstí 200,
345 26 Bělá nad Radbuzou

+420 379 766 318

bottom of page