top of page

Dřevorubecké muzeum shromažďuje unikátní exponáty

Dřevorubecké muzeum

Nahlédněte do života našich předků a seznamte se s jejich každodenními činnostmi a nástroji. Druhá část expozice je věnována historickým motorovým pilám, které znamenaly převrat v těžbě dřeva. Prohlédnout si můžete také interiér Dřevorubecké kaple sv. Prokopa.
Zaměstnáním starých Chodů bylo zemědělství, vedle něho se věnovali včelařství, čižbě, dřevařství a orbě. K získání nově úrody, půdy pálili pohraniční les a vysušovali bahna. V hospodářství byli Chodové na svých dvorech soběstační. Veškeré prostředky k živobytí si opatřovali z výnosů vlastních polí, luk a lesů. Častým zaměstnáním bylo také včelařství. Chodové pili medovinu a pivo, které si sami vařívali. Když český panovník přijel do Chodského kraje, měli Chodové povinnost představit se mu ve zbroji s praporem a věnovat mu soudek medu "mednyj plat". U lidové architektury platilo že se statky stavěly účelně a hospodárně, obyčejně vchodem proti slunci, k východu. Bývaly roubené ze dřeva s podezdívkou z lámaného kamene. Pozdější hliněné domy nesly charakteristický znak - skladovací prostory pro obilí - špýchary - byly spojeny pod jednou střechou s vlastním obydlím
(zděný špýchar a roubená světnice) a tvořily typ tzv. špýcharového domu.
Převážná část exponátů v muzeu je zapůjčena nebo darována současnými obyvateli obce, kteří je uchovávali jako památku po svých předcích. Jedna část muzea je věnována dnes již historickým motorovým pilám, které znamenaly doslova převrat v těžbě dřeva. Převážná část exponátů v muzeu je zapůjčena nebo darována současnými obyvateli obce, kteří je uchovávali jako památku po svých předcích. Jedna část muzea je věnována dnes již historickým motorovým pilám, které znamenaly doslova převrat v těžbě dřeva.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Duben - říjen, prohlídky po předchozí telefonické dohodě.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Dobrovolné

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Kontaktní informace: 

Pec pod Čerchovem

Pec 16

+420 721 062 583, 379 794 744

bottom of page