top of page

Přírodní rezervace Farské bažiny

Chráněné území Farské bažiny

Přírodní rezervace Farské bažiny se rozprostírá na půli cesty mezi bývalým loveckým zámečkem Ostrůvek a zámkem Lesná v CHKO Český les. Jedná se o vrchovištní rašeliniště s velkou mocností rašeliny, která zde v minulosti nebyla těžena. Porost tvoří borovice blatka, dále zde roste rojovník bahenní, vlochyně bahenní, klikva bahenní a šicha černá. Porosty rašelinných smrčin a borovice blatky jsou v rezervaci ponechány bez jakýchkoliv zásahů. Rezervaci protíná zelená turistická značka z obce Lesná.

Přístup: po silnici z Lesné směrem na Starou Knížecí Huť, zaparkovat na rozcestí Rendezvous.

Omezení pro návštěvníky
Vstup do přírodní rezervace je díky její jedinečnosti omezen z důvodu výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Dále z bezpečnostních důvodů, vzhledem k rozsáhlým a zrádným rašelinným jezírkům.

Přírodní rezervace Farské bažiny
GPS: 49,743376 12,496757

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek stezky: obec Lesná
Konec stezky: Farské bažiny
Časová náročnost: 4 hod a více

Kontaktní informace: 

Obec Lesná

Lesná 1
347 01 Lesná

+420 374 784 425
+420 725 041 311

bottom of page