top of page

Turistické posezení s výhledem na Filipově hoře

Filipova Hora Tlumačov

Osada, hlavně její okolní lesy, jsou vyhledávaným houbařským rájem. Vsí vede červená turistická cesta, ze které je krásný výhled do širokého údolí na zalesněné kopce Kdyňské vrchoviny a Šumavy.

Filipova Hora je malá vesnice, část obce Tlumačov v okrese Domažlice. Nachází se 2,5 km od Tlumačova a je zde evidováno pouhých 38 adres. Dnešní zástavbu obce najdeme roztroušenou na stráních při silnici z Mrákova do Maxova. Filipova Hora je stranou rušného hektického života a je tedy optimálním místem k načerpání nové energie. Filipova Hora, Filipovka či Filipsberk - z německého Philippsberg - náleží k Českému lesu. Je obklopena lesy, které kvůli kůrovcové kalamitě vzaly z části za své. Nicméně život jde dál a v oplocenkách, ale i mimo ně roste budoucí generace, tentokráte již smíšeného lesa. Filipovka skýtá nádherné výhledy, jak na Šumavu, Malý a Velký Ostrý, lidově Prsa matky Boží a vpravo od něj Velký Javor, tak na sousední Hohen Bogen.

Filipova Hora - historie

V jihozápadních lesích od Mrákova, leží v nadmořské výšce 600 metrů Filipova Hora. V širokém lesním porostu naleznete prostorný jižní svah, na kterém jsou roztroušeny chalupy dávající této lokalitě typický ráz. Nejvyšším kopcem je Halovská se svými 643 metry. První písemná zmínka o dnešní Filipově Hoře - dříve Filipsbergu - pochází z roku 1789. Dávno předtím zde však nechal správce koutsko - trhanovského panství, Filip Jan Stadion, vystavět panský dvůr. Svou aktivitou se však zprotivil tlumačovským sedlákům, kteří si u vrchnosti stěžovali, že na jejich gruntu nechali postavit chalupy. Filipův Dvůr v roce 1870 vyhořela byl rozprodán třem poddaným z Maxova. Ti pak položili základy nové vsi. Nejpravděpodobnější poloha staveb z té doby se ukazuje v okolí stávající hospody. Poblíž se také nachází křížek a dříve zde stávala malá zvonička. Po sametové revoluci se začal ráz vsi měnit. Jsou zde krom trvale obydlených chalup i chalupy rekreační. Vznikající ves náležela k farnímu obvodu mrákovskému. Roku 1862 dochází k povýšení lokálie v Maxově na samostatnou faru a ves připadla farnosti maxovské, jejímž patronem byl rod Stadionů. Při předválečném sčítání lidu z roku 1930 bylo na Filipově Hoře 149 obyvatel ve 29 domech, z toho 77 Čechů, 67 Němců a 5 cizozemců, všichni římskokatolického vyznání. Po válce v roce 1950 se uvádí 92 stálých obyvatel ve 13 domech. V dnešní době zde trvale žije 44 lidí. Filipova Hora je od roku 1850 součástí domažlického okresu. Do roku 1869 byla známa pod úředním názvem Philipsberga od roku 1910 jako Filipsberg. Od roku 1921 je jako Filipova Hora osadou obce Tlumačov. V dřívějších mapách můžeme nalézt také název Krásnice. Jde o dolní část osady od autobusové zastávky až k lesnímu penzionu. Chalupy v okolí hospody již náležely k Filipově Hoře.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: Tlumačov
Konec výletu: Filipova hora
Časová náročnost: Pěšky: 1 hodina, na kole: 15 minut

Kontaktní informace: 

Obec Tlumačov

Obecní úřad 107
344 01 Tlumačov

379 778 231

bottom of page