top of page

Hasičské muzeum s udržovanou sbírkou

Hasičské muzeum

Stále se rozšiřující sbírka historické hasičské výzbroje a techniky vznikla v roce 1999 a obsahuje motorové, ruční a parní stříkačky, hasičské automobily a stejnokroje. Většina techniky je plně funkční a místní dobrovolní hasiči se s ní pravidelně účastní hasičských soutěží v kategorii veteránů.
Muzeum sídlí ve dvou budovách – staré hasičské zbrojnici, kde je umístěna expozice ručních stříkaček a v budově bývalé kotelny základní školy. Zde jsou k vidění motorové stříkačky a hasičská výzbroj. Sbírky aktuálně zahrnují 24 motorových stříkaček, 6 stříkaček ručních (z toho 3 tažené koňmi), jednu stříkačku parní a tři hasičské automobily. (většina techniky je plně funkční). K vidění jsou také další součásti historické hasičské výstroje a výzbroje.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Prohlídky po telefonické dohodě

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Kontaktní informace: 

Postřekov

+420 732 509 319

bottom of page