top of page

Po stopách Lomikara

Lomikarův zámek Trhanov

Zámek v Trhanově se nachází nedaleko Domažlic. Jedná se o pověstné sídlo známého Lomikara. Barokní zámek byl původně jednoposchoďový, ale později byl rozšířen. Vybudován byl Wolfem Maxmiliánem Lamingenem (zvaný Lomikar) v letech 1676 – 1677. Na tomto zámku se tak odehrává známí příběh v Jiráskových Psohlavcích. Od 16. století ztrácela chodská privilegia na významu a začal boj Chodů, který vyvrcholil v 17. století sporem s rodinou Lamingenů, které byly po bitvě na Bílé hoře r. 1620 prodány chodské vsi do dědičného držení. Lomikar se v té době zapsal do českých dějinách jako hlavní odpůrce Chodů. Odpor byl nakonec zlomen popravou vůdce Chodů Jana Sladkého-Koziny 28.11.1695 na plzeňském popravišti. Necelý rok po Kozinově popravě Lomikar právě na tomto zámku umírá, čímž se údajně naplnilo Kozinovo pozvání na Boží soud "Do roka a do dne".

Po Lamingenech získali panství Stadionové. Ti roku 1810 po požáru nechali trhanovský zámek přestavět v empírovém stylu a roku 1817 nechali dále vybudovat kostel. Původně budova představovala jednoduchý jednoposchoďový barokní zámek písmene T. Posléze byla založena zahrada a po roce 1810 zámek získal druhé poschodí. Celý zámek poté získal empírový vzhled, jenž přetrval do dnešních časů. Součástí těchto přestaveb byla přeměna původní zámecké kaple z roku 1706 na farní kostel sv. Jana Nepomuckého . Průčelí zámku je zdobeno pilastry. Prostory v přízemí jsou zaklenuté. Přilehlému jednolodnímu kostelu dominuje věž. Roku 1853 se na zámku narodil významný lékař Josef Thomayer, který na zámek pozval svého přítele Aloise Jiráska, čímž jej inspiroval k napsání románu Psohlavci. V minulém století zde působila galerie J. Špilara.

Rozsáhlý zámecký komplex zahrnující kromě zámku i kostel sv. Jana Nepomuckého a hospodářské zázemí, vzniklý postupným stavebním vývojem od druhé poloviny 17. století až do 40. let 20. století. Areál zámku je v části obce v mírném svahu, od silnice na Klenčí p. Čerchovem. Na zámeckou budovu v části areálu navazuje souvislá řada objektů-kostel, správní budova čp. 63, stodola I. a II. Další hospodářské budovy od zámku-chlévy I. II. a III. V další části areálu býval pivovar. Po druhé světové válce využívala prostory zámku armáda, následně po revoluci ministerstvo školství. Dnes je zámek využíván jako rekreační zařízení a nabízí jedinečné ubytování společně s restaurací.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Uzavřeno, prohlídka je možná zvenku

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: obec Trhanov
Konec výletu: obec Trhanov
Časová náročnost: 30 minut
Vzdálenost: 11 km od Domažlic, vlakem: žst. Trhanov, vzdálenost 600 m., autobusem: zastávka Trhanov, vzdálenost 100 m. Pěšky: červená TZ na trase Chodov - Trhanov – Hrádek. Autem: parkování v místě, zdarma

Kontaktní informace: 

345 33 Trhanov

Trhanov 1,

379 794 570

bottom of page