top of page

Muzeum Chodska s bohatými etnografickými sbírkami

Muzeum Chodský hrad Domažlice

Muzeum Chodska je nejstarším muzeem v oblasti Domažlicka. Najdete jej v areálu mohutného Chodského hradu, který je výraznou dominantou města. Původně gotický hrad, dnes muzeum s expozicí věnovanou historii Domažlicka. Část expozice je věnována archeologii pravěku, středověku a měšťanskému životu v 19. století. Kromě muzejních expozic můžete navštívit válcovitou hradní věž s vyhlídkovým ochozem, nebo třeba lapidárium.

Muzeum Chodska se honosí primátem nejstarší muzeem na Domažlicku. Bylo založeno 28. srpna 1883. Prvním expozičním místem byly prostory augustiniánského kláštera, od roku 1893 našlo muzeum prostory na městské radnici. Rozhodujícím mezníkem v historii Muzea Chodska je umístění celého zařízení do objektu Chodského hradu v roce 1931. Tehdejší expozice se nesla v duchu po vlastenectví především na národopis a částečně pak regionální historii. Národopisná expozice získala na atraktivitě v roce 1935, kdy byla instalována figurální kompozice chodské svatby. Druhá světová válka znamenala v životu muzea přestávku. Po jejím skončení byla expozice muzea rozšířena o názornou archeologickou expozici a literárně historickou část, věnovanou významným osobnostem, jež měly nějakou vazbu na Chodsko či Domažlice samotné. V 90. letech prošel Chodský hrad generální rekonstrukcí. Od 8. 5. 1999 je expozice opět přístupná veřejnosti, navíc je možno v rámci prohlídky vystoupit na hradní věž nebo naopak sestoupit do hradního sklepení, kde je nově nainstalováno lapidárium. Muzeum Chodska vám tak přiblíží nejen historii Chodska, ale také vám představí bohaté etnografické sbírky. Muzeum se věnuje historii Chodska, sbírkám etnografickým, archeologickým sbírkám pravěku a středověku. V expozici se nachází památky církevní, památky řemesel a obchodu i válečnické, k vidění jsou mince a medaile a mnohé další. Zajímavá je stálá výstava lidové tvorby zdejšího kraje. Součástí expozice „Historie Chodska“ je již řadu let veřejností obdivovaná výstava „Chodská svatba“, neméně zajímavá je sbírka týkající se lidových zvyků zdejšího kraje. Jednou z nejpozoruhodnějších zajímavostí Chodského muzea je pohřební kočár z Mutěnína. Vzácná technická památka je jedinou svého druhu v Plzeňském kraji. Prostory Chodského hradu a jeho atrium často ožívají konáním rozličných kulturních akcí, mezi nimiž jsou nejpočetněji zastoupeny tematicky zaměřené výstavy a přednášky.

Samotný Chodský hrad představuje výraznou dominantu města Domažlice. Tuto stavbu založil spolu s městem Přemysl Otakar II. Jeho současnou podobu ovlivnily četné požáry. Roku 1592 vyhořel a stal se zříceninou, v níž se udržovaly pouze některé části. Tento stav byl podpořen rovněž tím, že bývalé zdi představovaly výhodný zdroj stavebního materiálu. Rudolf II. chtěl hrad přenechat na 50 let městu, když jej obnoví dle plánu stavitele Ulrika Aostalliho. Měšťané ale s touto úpravou nikterak nepospíchali. Ruiny nakonec přešly do rukou Wolfa Wilhelma Lamingena z Albenreuthu v roce Později došlo k dohodě, kdy měšťané získali hrad zpět, přičemž Lamingenové obdrželi část domažlických pozemků, na nichž později vznikl trhanovský zámek 103. Zbytky hradu byly v letech přeměněny na solnici s byty úředníků, která však byla znova přestavěna po požáru roku Stavba solnice, která byla později označena jako zámek, byla patrně navržena Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Stavbu ale nejspíše vedl stavitel Roček z Dašic. Mezi lety došlo k úpravě zámku, kdy byl adaptován pro potřeby dívčí školy a policejní stanice. Úpravy zřejmě navrhl krajský inženýr Čech a byly provedeny místním domažlickým stavitelem Václavem Královcem. Po roce 1842 zde působil magistrátní, posléze okresní úřad. Od roku 1926 začala budova sloužit potřebám městského muzea. Jak již bylo zmíněno, hrad zaujal v rámci městské parcelace nejvýhodnější polohu v jihozápadním nároží. Část obrácená k městu byla pravoúhlá, část obrácená z města ven byla čtvrtokrouhlého charakteru. Památku na bývalý hrad přestavuje obvodová zeď na vnější straně, část zdi východní a mezi nimi okrouhlá věž, která byla postavena na čtverhranném soklu. Vzhledem k tomu, že se hrad pravděpodobně řadí k středoevropským kastelům, je možno předpokládat existenci dalších věží v severozápadním a severovýchodním nároží. Podle zobrazení z roku 1592 hrad obsahoval tři palácová křídla. Proti městu nejspíše obíhal příkop a parkánová hradba. Dnešní východní a severní zdi objektu stojí přibližně v místech původních středověkých.

Stálá expozice muzea:

Expozice muzea Chodska zahrnuje archeologii starověku a středověku, historii od 15. do 19. století, ševcovskou dílnu, chodskou světnici, chodskou svatbu, keramiku, lidový a měšťanský nábytek a přírodovědu okolního Domažlicka.

● Výstavní místnosti
● Součástí expozice je také prohlídka a výstup na hradní věž
● Sklepní lapidárium

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Dle muzea

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Plné: 50,- Kč, snížené 30,- Kč
Rodinné 100,- Kč
Vstupné pouze věž: 20,- Kč
Vstupné pouze výstavy: plné 30,- Kč, snížené 20,- Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: pro pěší
Začátek výletu: Chodské náměstí v Domažlicích
Konec stezky: Chodské náměstí v Domažlicích
Časová náročnost: 1 - 2 hodiny

Kontaktní informace: 

Domažlice

Chodské náměstí 96

+420 379 776 009

bottom of page