top of page
6xx.jpg

Kolosální Walhalla - chrám po vzoru antiky a mytologii Vikingů

Impozantní, působivá a s nádherným výhledem na Dunaj a Alpy

Připomínkou bavorských vladařů je Walhalla, památník pokrytý vzácným mramorem uvnitř i vně. Walhalla se nachází poblíž Řezna (Regensburgu). Tam z výšin zeleného pahorku položeného nad širokým tokem Dunaje září monumentální bílý chrám. Hned na první pohled je jasná inspirace obdobnými stavbami antiky: zčásti římským Pantheonem a zejména ústředním chrámem aténské Akropole - Parthenónem, jehož je volnou kopií. Hlavním architektem Walhally byl dvorní stavitel Ludvíka I. Bavorského – Leo von Klenze. Pompézní soubor byl dokončen roku 1842. Své jméno obdržel dle bájného nebe severských Vikingů, kde po své hrdinské smrti na bojišti společně hodovali stateční válečníci. Podobnost s římským Pantheonem je též zcela záměrná, neboť nosnou ideu zbudování Walhally představoval záměr vytvořit svatyni jednotného germánského (potažmo kontinuálně německého) národa, pod jejíž střechou bude vzdán věčný hold nejlepším osobnostem vzešlým z okruhu německého jazykového prostředí. Kolosální dílo uvnitř pokračuje s nezměněnou intenzitou a s nečekaně prosvětleným interiérem. Místo oltáře dominuje prostoru socha Ludvíka I. Bavorského umístěná na čestné pozici. Ze všech stran mu pak sekundují sněhobílé kamenné busty velikánů politiky, vojenství, vědy nebo kultury. A vše doprovázejí mýtické Valkýry. Společně tak zde jsou Martin Luther, Karel Veliký, Marie Terezie, Immanuel Kant, Joseph Haydn a další. Dávným osobnostem, jejichž věrohodná podoba zůstala neznámá byly věnovány pamětní desky. Zdánlivě strohá a absolutně přesná architektura (k památníku vede široké hladké schodiště o 358 schodech) svádí ke kultu a a megalomanské pojetí. Současný počet bust se pohybuje okolo sto třiceti, pamětních desek je přes šedesát. O instalaci bust a desek rozhoduje bavorská vláda, podmínkou je minimálně dvacetileté období od úmrtí dotyčné persony. A samozřejmě příslušnost k německému jazykovému okruhu. V protikladu s vikinskou legendou se sem mohou dostat také ženy. Z vrcholu schodiště se otevírá krásný výhled, za vhodného počasí lze odtud spatřit i špičaté štíty Alp. Skvělý výhled za příznivého počasí. Posvátnost Walhally podtrhuje takřka úplné absence stánků se suvenýry. Místo bývá hojně navštěvované, proto vlastní návštěvu doporučujeme v podvečer (západ slunce) nebo velmi brzy. Poté se můžete vydat lodí podél Dunaje do dalšího duchovního místa kláštera Weltenburg. Klášter Weltenburg je opatství benediktinů, které se nachází na poloostrově u známého průlomu Dunaje mezi Weltenburgem a Kelheimem. Je to nejstarší bavorský klášter a jeho vznik se datuje do roku 620 našeho letopočtu. Zde pak můžete ochutnat výjimečné a nejstarší klášterní pivo v Německu.

Ní & Pro něj postele
Ní & Pro něj postele
Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Duben - říjen: 9.00 – 18.00 hod., (poslední vstup: 17.45 hod. ) Památník je otevřen i během zimního období (mimo svátky). Otevírací dobu si ověřte na webu.

Ceny:

4,50 EUR / osoba, snížené 4 EUR / osoba

Více informací:

Zjistěte více

Kontaktní informace: 

Walhallastr. 48

Donaustauf

+49 9403 961680

Foto: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH | Archiv Region Chodsko

bottom of page