top of page

Naučnou stezkou v Zelenovském údolí

Přírodní parkem Zelenov

Přírodní park Zelenov se rozkládá na ploše 345 ha a navazuje na chráněnou krajinnou oblast Český les a stejnojmenný přírodní park. Nachází se asi 2 km od Domažlic. U rybníků nechybí dřevěná posezení, ze kterých si nerušeně můžete užívat krásnou přírodní scenérii se zvuky vodních ptáků a žab. Chráněné území o rozloze 3 km2 bylo založeno a vyhlášeno oblastí klidu v roce 1987. Většinu parku pokrývají husté smrkové lesy. Nachází se zde však také unikátní středověká rybniční soustava, která ve středověku zásobila Domažlice. Z původních 17 rybníků se do současnosti dochovaly jen čtyři, za to s velice čistou vodou. Proto se zde velmi daří vodním ptákům, rakům a říčním škeblím.

Naučná stezka v Zelenovském údolí je bezprostředně napojena na město Domažlice a návštěvníky provede nejzajímavějšími místy přírodního parku. Okruh stezky má necelých 10 km. Stezku však nemusíte projít celou, dá se absolvovat menší či větší okruh. Kdo si netroufne na celou trasu, může se na stezku napojit ze záchytného parkoviště, a obejít jen kratší okruh. Desetikilometrová naučná stezka podél rybníků představuje 12 interaktivních tabulí, tematicky věnovaných flóře, fauně a rybníkům přírodního parku Zelenov. Děti tak mohou poznávat ptáky, houby, lesní zvěř, dřeviny, ryby a květenu. Stezka je dále vybavena interaktivními informačními tabulemi se speciální mobilní aplikací. Interaktivní informační tabule zábavnou formou poznávačky seznámí děti s téměř veškerou faunou a flórou se kterou se v přírodním parku Zelenov setkají. K nejznámějším zvířatům a ptákům je pak přidána speciální mobilní aplikace, díky které děti mohou zvířátka na obrázcích nejen vidět ale i slyšet. Mobilní aplikace vše v telefonu uloží a děti si tak informace a zvuky odnesou sebou domů, kde budou moci vyzkoušet například rodiče, jak troubí jelen nebo houká sova. Na stezce naleznete spoustu odpočinkových míst s krásným výhledem. Dále jsou zde lavičky, altány a stojany na kola.

Stezka začíná u cyklostezky na Havlovice a pokračuje na Zelenov kolem vrcholu Dmout, který je se 603 metry nejvyšším vrcholem převážně lesnatého přírodního parku Zelenov. Ke stezce se dá také dostat vlakem, zastávka Babylon ,,Hadrovec“ je vzdálena cca 1 km od záchytného parkoviště. Naučná stezka je tak krásný turistický cíl, který má navíc vzdělávací charakter.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda a historie
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: cyklostezka Havlovice
Konec výletu: Strakovský rybník Zelenov
Časová náročnost: 2 a více hodin

Kontaktní informace: 

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Tyršova čp. 611,
344 01 Domažlice

bottom of page