top of page
1x.jpg

Tradiční chodské obce

chodsko_3.png

Svérázný folklor se zde připomíná zejména při poutích a slavnostech

Rázovité Chodsko a silně zakořeněné regionální tradice jako jsou světské obřady, masoupusty, bály, tancovačky, poutě, stavění májky, posvícení nebo na Velikonoce dětské obchůzky, takzvané drkání což je koleda, která funguje dodnes. Chodsko je tak stálým důkazem, že původní zvyky a zdejší kroje jsou stále živé. Pořád je zde a v těch lidech něco zakořeněno. A čím to je? Hlavně je to náraz na německé etnikum a tam se to drželo. To bývá obvyklé, že se to na hranicích buď úplně prolíná nebo se ta komunita uzavře a drží si své tradice. Poznejte některou z Chodských obcí.

Region Chodsko, Chodské tradice
Region Chodsko

Foto: Archiv Region Chodsko

Kraj Kozinův, kraj slavných bojišť, bohaté historie a krásných míst

chodsko_15.png

Poznejte některou z 11 původních

Chodských obcí

Pokud se vydáte na Chodsko, do kraje Psohlavců, zkuste se zastavit i některé z jedenácti původních chodských vesnic, jejichž obyvatelé kdysi střežili hranice českého království. Poznejte historii těchto obcí, každá z nich má co nabídnout a vyprávět. Nečekejte ale zdobené vesničky. Lidová architektura zde nemá takovou sílu, jako třeba v jižních Čechách. Je to dáno tím, že odedávna zdejší zedníci chodili už v 19. století na práce do Bavor, a tak tam vlastně tradice zednictví zůstala. Doma tak neměli potřebu ještě své domy více zkrášlovat. Nemůžeme také říct, že je Chodsko pokladnice všech druhů lidového umění.

Ale v oblasti krojové, zpěvné a taneční to docela žije. Dějinný vývoj vtiskl pečeť kraji i jeho lidu. Dodnes v řadě vesnic potkáte starší ženy oděné do prostého všedního kroje a ve dnech slavnostních uvidíte překrásné kroje i na těch mladších. Proto si Chodsko dodnes udrželo svou svébytnost.

12x_Tlumacov.jpg

Přírodním parkem Zelenov

Tlumačov / Tilmitschau

Nachází se zde vodní Podveský Mlýn na Tlumačovském potoce, jižně vrch Butovice 590 m n.m. a západně Přírodní park Zelenov. Obcí prochází cyklotrasa č. 2014, skrz nedaleký Mrákov vede modrá turistická trasa. Přímo ve vesnici se nachází koupaliště.

Ptejte se po zajímavostech: Na návsi stojí kaplička Panny Marie Pomocné se zvoničkou, před ní stojí kříž z roku 1856.

6xx_Postrekov.jpg

Krása krojů a kouzlo

Postřekovských rybníků

Postřekov / Possigkau

Obec je známá výrobou látek z přírodních materiálů a krajkářstvím. Nemůžete proto minout Muzeum krojů, které se otevřelo zásluhou dvou zdejších švadlen. Po předchozí dohodě zde spatříte opravdové skvosty z Chodska i Bavorska. Okolní krajina je pak společně s čistou přírodou ideální pro turistické výlety. Postřekovské rybníky - cca 20 rybníků je vyhlášeno od roku 1990 jako přírodní rezervace.

Ptejte se po zajímavostech: Hasičské muzeum - v hasičské zbrojnici po předchozí dohodě.

7x_Klenci_pod_Cerchovem.jpg

Za malovanou keramikou

a příběhy Chodů

Klenčí pod Čerchovem / Klentsch

Klenčí je jako malovaná chodská keramika, která se zde vyrábí. Kouzlo tomuto místu dodal spisovatel Jindřich Šimon Baar. Poznejte jeho příběh v místním muzeu. Ve zdejším kostele sv. Martina měl v roce 1678 svatbu Jan Sladký Kozina s Dorotkou Pelnářovou. V létě se můžete vydat na Kurzovu rozhlednu, nebo Kozinův pomník. V zimě pak na vás čeká lyžařské středisko Sádek. Objevte Klenčí!

Ptejte se po zajímavostech: Turistické informační centrum Klenčí pod Čerchovem

8xx_Chodov.jpg

Za bájnými rytíři

na Chodovské skály

Chodov / Meigelshof

Chodov leží 10 km od hraničního přechodu Lísková /Waldmünchen. V okolí se nachází geologickým fenoménem Český křemenný val v přírodní památce Chodovské skály se zajímavými krystalky křišťálu, čiré odrůdy křemene. Ty zde hlídají bájný rytíři. Krásná krajina v okolí obce láká pěší i cykloturisty. Zavítejte třeba na přírodní památku Louka u Šnajberského rybníka a poznejte květenu.

Ptejte se po zajímavostech: Smírčí kříž, památník Mistra Jana Husa a kaple sv. Jana Křtitele ze 17. - 18. stol.

9x_Chodska_lhota.jpg

Záhadná kaplička zasvěcena

Svaté Trojici

Chodská Lhota / Melhut

Chodská Lhota pak hrála důležitou roli při konci chodského povstání, které bylo potlačeno v roce 1693. Kaplička zasvěcena Svaté Trojici - u této kapličky se zastavovali a modlili účastníci procesí z tohoto kraje do sousedního Bavorska. V posledních letech byly očitými svědky pozorovány v nočních hodinách nad kapličkou záhadné světelné úkazy. Přijďte se na toto svaté poutní místo také podívat.

Ptejte se po zajímavostech: Malá kaplička zasvěcena Svaté Trojici.

10x_Drazenov.jpg

Zdejší slavný rodák proti

panskému útlaku

Draženov / Trasenau

V dobách Chodského povstání byl odsouzen k trestu smrti pouze jednoho z vůdců. Nebyl to ale Kozina. Byl jím statečný místní rodák a rychtář Kryštof Hrubý, hlavní aktér boje Chodů za majestáty, který by stál na popravišti místo Koziny. Ale předčasný skon v žaláři určil neblahý los Janu Sladkému Kozinovi. Pamětní deska na statku Kryštofa Hrubého v Draženově vyzdvihuje jeho morální velikost.

Ptejte se po zajímavostech: Pamětní deska Kryštofa Hrubého

11x_Pocinovice.jpg

Kaple Bolestné Panny Marie

s křížovou cestou

Pocinovice / Putzeried

Ves užívala všechny svobody a výsady, které Chodové dostali od českých králů a s nimi patřily také Pocinovice k chodskému hradu. Celek jedenácti chodských vsí tvořil jednotnou obec s vlastní pečetí, praporem, samosprávou a společnými výsadami. Vydejte se třeba po křížové cestě tak jak se po ní vydávali staří Chodové.

Ptejte se po zajímavostech: Venkovské domy čp. 47 a 123, kaple Bolestné Panny s křížovou cestou, z vesnice směrem k lesu.

15x_Straz.jpg

Špetka baroka - sousoší

sv. Jana Nepomuckého

Stráž / Hochwarth

V minulosti byla Stráž střediskem přimdských Chodů a byla pro ně i soudním místem. Pokud se sem vydáte, pak zde můžete objevit krásné staré barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 od O. Artschlaga (původem z Bavor). Hezky posazená vesnička s některými staršími stavbami má tak i dnes svou přitažlivost.

Ptejte se po zajímavostech: Sousoší sv. Jana Nepomuckého

13x_Ujezd.jpg

V Kozinově rodné vsi

Újezd / Aujedzl

Vesnice už ztratila svou historickou autenticitu, přesto je známá v souvislosti s Janem Sladkým, zvaným Kozina, který se zde narodil. Prohlédněte si Kozinovu pamětní síň ve statku, který je upraven jako malé muzeum. Poznejte, jak hospodařil a žil se svou rodinou. A pokud si pohoupáte vystavenou dětskou kolíbku, do roka a do dne můžete očekávat narození potomka!

Ptejte se po zajímavostech: Památné statky s ukázkami lidové architektury, kostel sv. Václava z roku 1891.

5x_Lom_Stary_klicov.jpg

Dobrodružství pod vodou

- Lom Starý Klíčov

Mrákov / Mraken

Letním cílem pro vás může být nedaleký zatopený lom, který nadchne přírodním koupáním, ale také dobrodružstvím pro děti. Ve stylu Dvacet tisíc mil pod mořem je totiž v osmimetrové hloubce zapuštěna největší podvodní pozorovatelna v Česku, odkud skrz tlustá okna sledujete vodní svět. Voda je nádherně čistá, pláže jsou travnaté i písčité. V areálu je možnost občerstvení.

Ptejte se po zajímavostech: Památný domek na návsi v Mrákově

14x_Stary_Klicov.jpg

Starý Klíčov

- starý a tradiční

Starý Klíčov / Klitschau, Gemeinde Mrakov

Starý Klíčov je ves spadající pod obec Mrákov. Po smrti Wolfa Maxmiliána z Lamingenu (1696) koupil celé toto rozsáhlé panství Jiří Jindřich Stadion. V majetku hrabat Stadionů pak zůstal Starý Klíčov až do roku 1945. Mrákovo, Kyčovo v jednom položení, zpívá se na Chodsku. Obě obce se rozrostly a vskutku setkaly.

Ptejte se po zajímavostech: Na vsi kaple sv. Václava, Lom Starý Klíčov - koupaliště, písečné pláže a podvodní pozorovatelna.

Foto: Obec Postřekov | Obec Mrákov | Obec Chodov | Obec Chodská Lhota | Obec Draženov | Obec Pocinovice | Obec Stráž | Obec Tlumačov | Obec Mrákov | wikipedia.org

bottom of page