top of page
Turistika Český les

Turistika v Českém lese

Foto: Archiv Region Chodsko

Český les přírodní rezervace
Český les Domažlicko

Poznejte Oblast Českého lesa

Oblast Český les není typickým příkladem turistického regionu, který může nabízet komplexní nabídku atraktivit a služeb turistického ruchu.

Návštěvníkovi ale nabízí mimořádně atraktivní přírodní kulisu propojujících pobyt v atraktivní krajině s poznáváním kultury a historie.

Vydejte se do některé přírodní rezervace nebo chráněné oblasti Český les

Jedinečná impozantní krajina se společenstvem zvláště chráněných živočichů a rostlin

Helldroth Pastviny Český les

Cesta Helldroth směrem na Pastviny lemována úžasnou lesní krajinou je zážitkem jak pěšky, tak i na kole

Foto: Archiv Region Chodsko

Český les výlety
Český les příroda

Chráněná krajinná Oblast Český les

Byla vyhlášena v roce 2005 na rozloze 473 km2. Příroda bez trvalého zásahu člověka je zde neskutečně bohatá na různé živočišné druhy.

Český les je pokračováním Šumavy, na východě je pohoří ohraničeno Tachovskou brázdou a Chodskou, pahorkatinou, na západě přechází do systému Hornofalckého lesa.

Český les přírodní rezervace

Zdejší vzácná fauna a flóra pro pozorování je zajímavá zejména pro zasvěceného návštěvníka

Řadový turista si významných chráněných druhů nejspíše ani nevšimne, popřípadě je nebude schopen z přírodovědeckého hlediska řádně docenit. Lokalit, které jsou zajímavé tímto nenápadným způsobem, je na území CHKO celá řada, často se jedná o plochy pod různým stupněm ochrany. Mohou to být rašeliniště, podmáčené smrčiny či pralesové prostory. Většina z nich zůstává řadovému turistovi utajena. Vydejte se sem a odhalte některou z nich.

Český les turistické cíle

Víte, jaká zvířata obývají českou divočinu Oblasti Český les?

I v českých horách a lesích se najdou vzácné druhy zvířat, kterých sice v poslední době přibývá, ale stále je třeba jim vytvářet vhodné podmínky pro život.

V České republice sice máme jen málo míst, která se dají označit za divočinu, přesto se k nám pomalu a do Oblasti Českého lesa vrací vlci, rysové i kočky divoké. Poznejte faunu a flóru Českého lesa.

bottom of page