top of page
Přírodní parky Českého lesa a Šumavy

Vydejte se do některého z  přírodních parků

Přírodní parky Českého lesa a Šumavy

Foto: Archiv Region Chodsko

Příroda přírodě

Lesy se svými tůněmi, potoky, mokřady a kopci, které se vyvíjejí podle svých vlastních zákonů v neomezenou lesní divočinu. Ta je domovem vzácných zvířat, jako jsou rys, vydra a nebo tetřev hlušec.

Zřizováním přírodních parků se sleduje cíl zachování původních částí krajiny jako přírodního dědictví dalším generacím. Příroda se má v přírodních parcích vyvíjet bez lidských zásahů ve své prapůvodní dynamice. Návštěvníkům nabízejí šanci zažít přírodu, která prakticky není ovlivněná člověkem a poznat přirozený průběh jejího vývoje. Vydejte se proto do některého přírodního parku a objevte bohatství jedinečné přírody, která v sobě snoubí různorodost příhraniční krajiny. Přírodní parky jsou pak vhodné i pro rodiny s dětmi anebo ty, kteří hledají klid a chtějí si odpočinout od městského ruchu. Volné dny tu můžete trávit delší túrou, malou procházkou, lenošením u místních rybníků a nebo si můžete zvolit některou z cyklotrasy, které návštěvníky vedou po malebných zákoutích zdejší přírody. Návštěva některého z přírodních parků může být rozmanitá a plná zážitků.

Zvířata Český les

Fauna Českého lesa má typicky středoevropský ráz, vyskytuje se zde středohorská a podhorská zvířena nižšího lesního pásma.

Ptáci Český les

Ptáci jsou zde tou nejnápadnější, nejpestřejší a nejhlasitější součástí přírody, která člověka od pradávna fascinuje. Možná právě proto, že se dají tak snadno pozorovat.

Fauna Český les

Když se jaro přihlásí o slovo, zdejší louky i lesy rozkvetou do plné krásy.

Turistika Český les

Ticho a klid, kde nejdete sami sebe

Foto: Archiv Region Chodsko

Výletní tipy Český les

Pěšky nebo na kole po Českém lese

Ochrana Český les

Přírodní park není izolovaná jednotka, ale vždy zůstane součástí daného regionu

Túra a bezpečnost Český les a Šumava

Jak se připravit na túru a nepodcenit rizika

Turistické cíle Šumava

Vydejte se na Šumavu

Foto: Archiv Region Chodsko

Národní park Šumava

Zabírá nejkrásnější, nejvyšší a přírodovědně nejhodnotnější části tohoto pohoří. Rozprostírá se v poměrně úzkém, ale téměř 70 km dlo hém pásu ležícím při německé a rakouské hranici od Železné Rudy po Zadní Zvonkovou. Tvoří jádro Šumavy a vznikl vyčleněním nejhodnotnějších území z původní rozsáhlé CHKO Šumavy.

CHKO ŠUMAVA

Šumava patří k věnci našich pohraničích pohoří, která lemují českou kotlinu. Horské pásmo probíhá v délce přesahující 125 km podél hranice našeho státu, který zde sousedí s rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousko a s německou spolkovou zemí Bavorsko.