top of page
Šlechtické rody na Chodsku
Stadionové

Poznejte šlechtické rody na Chodsku

Fota: wikipedia.org | Archiv Region Chodsko

Šlechtické rody pojila úcta k odkazu předků a láska k naší zemi

Kdo byl rod Colona z Felsu? Šlechtické rody jsou přímým pojítkem českého národa s jeho vlastní historií. Zde na Chodsku působili významné šlechtické rody, přesto je vlastně ani neznáme.

Zdejší významné šlechtické rody

Zkuste poznat zdejší významné šlechtické rody a i ty jež vymřeli po meči. Neboť historie zdejších rodů je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví.

Sňatky mezi šlechtici na jednu stranu posilovaly uzavřenost šlechty a formování sebevědomé šlechtické obce, později i odlišování vyšší a nižší šlechty. Na druhou stranu právě svatby mohly být prostředkem k vytváření různých šlechtických frakcí, které mohly bojovat o moc.

Habsburkové Chodsko

Nástup Habsburků na český trůn

Fota: wikipedia.org | Archiv Region Chodsko

Přichází novověk a přináší s sebou mnoho kulturních i politických změn

Na český trůn nastupuje Ferdinand I. a moci se tak ujímají Habsburkové. Habsburkové byli panovnický rod, jeden z nejvýznamnějších v evropské historii, jehož někteří členové vládli i území dnešního Česka jako císařové Svaté říše římské a čeští králové.

Vydejte se zpátky do minulosti a poznejte historický, společenský a kulturní význam aristokracie v zemích Koruny české.

Hrad Karlštejn
České království

Hrad Karlštejn - nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV. se symboly státnosti