top of page
1Ax_Home.jpg

Do kraje Psohlavců

chodsko_9.png

Čím vás nadchne Chodsko?

Malebná oblast u hranic s Bavorskem patřila vždy k folklorně unikátním oblastem Čech

V jejím centru stojí Domažlice, které na západě obklopují hraniční hvozdy. Již z dálky vás bude vítat šikmá válcová věž a po příjezdu starobylé podloubí se vstupní kamennou bránou. Konzervatismus Chodů, jejich sepětí s rodným místem i schopnost vypořádat se s dějinnými zvraty, to vše vtisklo tomuto příhraničnímu regionu svébytnost, sílu a houževnatost, které zde přetrvávají a vnímavého návštěvníka potěší i obohatí. Z Vavřinečku se rozhlédněte po Chodsku, které budete mít pod nohama. Váš zrak zaběhne desítky kilometrů, až k malebným horám Čerchovu, Ostrému, Javoru, ke zříceninám Přimdy a Radyně. Před sebou uvidíte bojiště, kde byla rozbita poslední křižácká výprava roku 1431, kterou sem poslal Vatikán, aby zdejší lid „chránila" před husity. Prohlédněte si bohaté sbírky muzeí, kdy nejstarší dějiny Chodů byli zastřeny v temnotách. Byla to slavná historie, historie strážců hranic a rebelů proti panskému útlaku. Poznejte historii tohoto regionu, nadchne vás!

chodsko_15.png

Čeká na vás hodně zajímavostí

Dosud málo navštěvovaný turistický region, který je ale nečekaně přitažlivý a výjimečný především svou historií, pověstmi, folklorem, nářečím i nedotčenou přírodou. Pohled do minulosti stojí za to: za typickými místy a nádhernou klidnou přírodou spojenou s Bavorskem se skrývají především fascinující a jedinečné příběhy.

Historie_3x.jpg

Vydejte se poznat slavnou historii Chodů

Foto: Archiv Region Chodsko

chodsko_17.png

Chodové - to jsou slavné dějiny a slavná minulost

Slavná historie Chodska, strážců hranic a rebelů proti panskému útlaku, osobitý způsob života a kultury je v celých Čechách jedinečný. Nejstarší dějiny Chodů jsou dosud zastřeny v temnotách. O původu Chodů nemáme mnoho historických zpráv. První zmínka o Chodech je v Dalimilově kronice kterak roku I040 přispěli ve vítězství českého vévody Břetislava I. nad německým císařem Jindřichem III u Brůdku. Chodové byli od nepaměti usazeni u bran zemských, na hranicích, které pokrývaly hluboké pralesy. Prales hraniční byl z obou stran české i bavorské kácen a hranice zemská nebyla dlouho přesně určena. Teprve až r. I704 byla smlouvou s Bavorskem přesně stanovena. Území, které Chodové obývali, bylo majetkem panovníka. Chodové byli lidé královy, lid vojenský, hraničáři a strážcové lesů. První listinná zmínka o Chodsku u Domažlic je z r. 1325 v privilegiu Jana Lucemburského. Ve staré době sahalo Chodské území přes nynější zemskou hranici do dnešních Bavor. Svědčí o tom dodnes zachovaná pomístní jména. Chodové u Domažlic hájili po staletí rodnou půdu, západní hranici Čech. Žili tvrdým životem, bojovali za svá práva, svobodu, řeč, mají slavné dějiny a slavnou minulost. Zachovali tak množství krásných písní, pohádek, veselých poudaček, vtipných rčení, moudrých přísloví a jiné duševní statky, poklady dob dávno minulých. V tom všem je uchováno bohatství a krása, pro které tak Chodsko dnešní návštěvníci milují. Navštivte zdejší Chodský hrad a poznejte časy minulé.

Odkaz_7Ax.jpg

Výstup na hradní věž, pohřební kočár, chodská svatba, historie pivovarnictví, nebo jak chodily vyšňořené ženy...

Odkaz_10x.jpg

V dobách, kdy Chodským vsím vládl Volf Maxmilián Laminger (Lomikar) a začíná tak vzdor proti panskému útlaku...

Odkaz_6x.jpg

Putování za folklorem a kulturním bohatstvím

Chodsko si dodnes udržuje velmi bohaté kulturní tradice. Zachoval se pestrý lidový kroj, lidová řemesla i tradiční keramika v bílém, nebo černém provedení...

Odkaz_5x.jpg

Kdo byl rod Trauttsmandorffů? Zde na Chodsku působili významné šlechtické rody, přesto je vlastně ani neznáme...

Odkaz_8x.jpg

Tradiční Chodské obce

Svérázný folklor se tu připomíná na každém kroku, zejména při poutích a slavnostech...

Odkaz_2x.jpg

Nakupujte kvalitní potraviny, nepředražené oblečení a jiné věci za rozumnou cenu...

chodsko_1.png

Objevte zajímavé turistické cíle

Region Chodsko se nachází v západní části České republiky při hranicích s německou spolkovou republikou Bavorsko. Hlavním územním celkem je Domažlické Chodsko, nacházející se v okolí města Domažlic a jež si nejvíce zachovalo svůj tradiční ráz. Chodsko je tak právem považováno za nejzachovalejší národopisnou oblast v Čechách a patří také k historicky nejatraktivnějším místům západních Čech. Poznejte zdejší zajímavá místa, Chodsko vás nadchne a určitě se sem budete chtít jednou vrátit.

Domažlice / Taus

click_2.png

Furth im Wald

Plzeň / Pilsen

Region Chodsko

Čertova naučná stezka

/ Lehrpfad des Teufels 

Capartice - Capartické

louky /Wiesen

U Tří křížků / An den drei Kreuzen

Babylon - Viklan

Čertův kámen

/ Der Stein des

Teufels

Přimda - hrad /

Pfraumberg - der Burg

Čerchov – rozhledna / Lehngrubenwag - Der Aussichtsturm

Tři znaky / Dreiwappen 

Puclice - Tvrz / Putzlitz - Das Fort