top of page
Město Domažlice

Do kraje Psohlavců

Foto: Archiv Region Chodsko

Čeká na vás hodně zajímavostí

Dosud málo navštěvovaný turistický region, který je ale nečekaně přitažliví a výjimečný svou historií, pověstmi, folklorem i nářečím. Zdejší pohled do minulosti stojí za to. Za typickými místy a nedotčenou přírodou se skrývají jedinečné příběhy.

Pivovar_1x.jpg

A už jste ochutali zdejší pivo z Domažlického pivovaru? 

Čím vás nadchne Chodsko

Malebná oblast u hranic s Bavorskem patří k folklorně unikátním oblastem Čech. V centru Chodska stojí Domažlice, které na západě obklopují hraniční hvozdy. Již z dálky vás bude vítat šikmá válcová věž a starobylé podloubí se vstupní kamennou bránou. Konzervatismus Chodů, jejich sepětí s rodným místem i schopnost vypořádat se s dějinnými zvraty, to vše vtisklo tomuto příhraničnímu regionu svébytnost, sílu a houževnatost, které zde přetrvávají a vnímavého návštěvníka potěší i obohatí.

Z Vavřinečku se rozhlédněte po Chodsku, které budete mít pod nohama. Váš zrak zaběhne desítky kilometrů, až k malebným horám Čerchovu, Ostrému, Javoru, ke zříceninám Přimdy a Radyně. Před sebou uvidíte bojiště, kde byla rozbita poslední křižácká výprava roku 1431, kterou sem poslal Vatikán, aby zdejší lid „chránila" před husity. Prohlédněte si bohaté sbírky muzeí, kdy nejstarší dějiny Chodů byli zastřeny v temnotách. Byla to slavná historie, historie strážců hranic a rebelů proti panskému útlaku.

Historie Chodů

Vydejte se poznat slavnou historii Chodů

Foto: Archiv Region Chodsko

Chodové - to jsou slavné dějiny a slavná minulost

Slavná historie Chodska, strážců hranic a rebelů proti panskému útlaku, osobitý způsob života a kultury je v celých Čechách jedinečný. Poznejte časy minulé.

Nejstarší dějiny Chodů jsou dosud zastřeny v temnotách. O původu Chodů nemáme mnoho historických zpráv. První zmínka o Chodech je v Dalimilově kronice kterak r. I040 přispěli ve vítězství českého vévody Břetislava I. nad německým císařem Jindřichem III u Brůdku. Chodové byli od nepaměti usazeni u bran zemských, na hranicích, které pokrývaly hluboké pralesy. Prales hraniční byl z obou stran české i bavorské kácen a hranice zemská nebyla dlouho přesně určena. Teprve až r. I704 byla smlouvou s Bavorskem přesně stanovena. Území, které Chodové obývali, bylo majetkem panovníka. Chodové byli lidé královy, lid vojenský, hraničáři a strážcové lesů. První listinná zmínka o Chodsku u Domažlic je z r. 1325 v privilegiu Jana Lucemburského. Ve staré době sahalo Chodské území přes nynější zemskou hranici do dnešních Bavor. Svědčí o tom dodnes zachovaná pomístní jména. Chodové u Domažlic hájili po staletí rodnou půdu, západní hranici Čech. Žili tvrdým životem, bojovali za svá práva, svobodu, řeč, mají slavné dějiny a slavnou minulost. Zachovali tak množství krásných písní, pohádek, veselých poudaček, vtipných rčení, moudrých přísloví a jiné duševní statky, poklady dob dávno minulých. V tom všem je uchováno bohatství a krása, pro které tak Chodsko dnešní návštěvníci milují.

Domažlice vlak

Ekologicky za zážitky

Foto: Archiv Region Chodsko

Vezměte si kolo do vlaku

Jedete na výlet na kole? Ekologické cestování vlakem jde s cyklistikou skvěle dohromady. Jedinečnou výhodou vlaků ČD je možnost přepravy jízdního kola.

Rychlík do Mnichova Bavorský expres
Alex_2.jpg

Mezinárodním expresem pohodlně až do Mnichova

Mnichov Bavorsko

Vlak Západní expres staví

Foto: Archiv Region Chodsko

Alex rychlík do Německa

Objevte zajímavé turistické cíle

Region Chodsko se nachází v západní části České republiky při hranicích s německou spolkovou republikou Bavorsko. Hlavním územním celkem je Domažlické Chodsko, nacházející se v okolí města Domažlic a jež si nejvíce zachovalo svůj tradiční ráz. Chodsko je tak právem považováno za nejzachovalejší národopisnou oblast v Čechách a patří také k historicky nejatraktivnějším místům západních Čech. Poznejte zdejší zajímavá místa, Chodsko vás nadchne a určitě se sem budete chtít vrátit zas.

Muzea na Chodsku

Zajímavá muzea na Chodsku

Výstup na hradní věž, pohřební kočár, chodská svatba, historie pivovarnictví, nebo jak chodily vyšňořené ženy...

Historie Chodů

Slavná historie Chodů

V dobách, kdy Chodským vsím vládl Volf Maxmilián Laminger (Lomikar) a začíná tak vzdor proti panskému útlaku...

Chodsko folklor

Putování za folklorem a kulturním bohatstvím

Chodsko si dodnes udržuje velmi bohaté kulturní tradice. Zachoval se pestrý lidový kroj, lidová řemesla i tradiční keramika v bílém, nebo černém provedení...

Výlety Domažlice Chodsko

Vyrazte za zážitky

Foto: Archiv Region Chodsko

Jak se dostat na Chodsko:

Autem po dálnici

Autem do Domažlic

Například z Prahy do Horšovského Týna

1 hod. 46 min. dle provozu (149,3 km)

Více informací

Mezinárodním rychlíkem

Vlakem do Domažlic

Například z Prahy do Domažlic

2 hod. 14 min. bez přestupu (166 km)

Více informací

Autobusovou dopravou

Autobusem do Domažlic

Například z Prahy do Domažlic (kombinace Student Agency + Arriva)

Praha, Zličín - Plzeň -

Domažlice, 2 hod. 26 min.

Více informací