top of page

Rašelinný a mokřadní biotop v potoka Bystřice

Chráněné území u potoka Bystřice

Bystřice je přírodní rezervace. Jedná se o přírodní smíšený horský les. Leží kousek od obcí Babylon v chráněné krajinné oblasti Český les. Vegetaci území přírodní památky tvoří mokřadní pcháčové a ostřicové louky s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), kosatcem sibiřským (Iris sibirica), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), zábělníkem bahenním suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium). V severozápadní části najdeme rozsáhlé rákosiny jako je rákos obecný (Phragmites australis). Porosty rákosu a vysokých trav poskytují útočiště mnoha druhům živočichů, především ptákům, např. strnadu rákosnímu (Emberiza schoeniclus), rákosníku zpěvnému (Acrocephalus palustris), rákosníku obecnému (Acrocephalus scirpaceus), bekasině otavní (Gallinago gallinago) a nověji pozorovanému chřástalu vodnímu (Rallus aquaticus). Ze skupiny savců se vyskytuje zajímavý rejsec černý (Neomys anomalus). Zákonnou ochranu získalo toto území v roce 1992.

Z České Kubice červená z Babylonu zelená turistická značka.

Omezení pro návštěvníky
Biotop je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika
Začátek stezky: obec Babylon nebo České Kubice
Konec stezky: obec České Kubice nebo Babylon
Časová náročnost: 2 hod. a více

Kontaktní informace: 

Obecní úřad Babylon

Babylon 27
344 01 Domažlice

+420 379 793 275
+420 724 287 936

bottom of page