top of page

Rezervace Čerchovské hvozdy

Přírodní rezervace Čerchovské hvozdy

Je nejrozsáhlejším chráněným územím Českého lesa. Rezervace se nalézá na svazích vrcholů Čerchov (1042 m.n.m), Malý Čerchov (988 m.n.m) a Sedlová jedlina (927 m.n.m), na území Česká Kubice, Dolní Folmava, Chodov a Pec pod Čerchovem. Rezervace Čerchovské hvozdy se nachází v bývalém hraničním pásmu. Dlouhodobá nepřístupnost hraničního pásma veřejnosti do jisté míry přispěla k minimálnímu narušení území. Vlastní vrchol Čerchova, na němž byla v 19. stol. postavena rozhledna Kurzova věž a později šedesátých letech 20. stol. rozsáhlé vojenské pozorovací zařízení, je odlesněn a není proto do rezervace zahrnut.

Stromy jsou zde ponechané přirozenému koloběhu. Hlavním znakem zdejší přírody jsou zachovalé, přírodě blízké bukové a smíšené lesní porosty s charakteristickými druhy rostlin i živočichů. Nachází se zde také mnoho pramenišť. Díky tomu se na tomto ostrůvku české divočiny daří i vzácným rostlinám a živočichům. Na obtížně přístupných a kamenitých svazích se vyskytují suťové lesy. V chráněných polohách dodnes přežívají statné exempláře jedlí bělokorých a tisu červeného. Četné dutiny stromů hostí různé sovy, např. puštíka obecného, kulíška nejmenšího a sýce rousného. Vzácností Českého lesa je náš největší hrabavý pták - tetřev hlušec. Od roku 1998 probíhá záchranný program spojený s vypouštěním odchovaných jedinců do volné přírody. K vypouštění tetřevů dochází také zde v Čerchovských hvozdech.

V rezervaci se vyskytuje běžná zvěř. Výjimku tvoří rys ostrovid, naše největší kočkovitá šelma. Rys byl na území ČR v 19. století zcela vyhuben. O jeho opětovný výskyt v západních Čechách se zasloužilo vypouštění rysů v Bavorském lese (r. 1970-72) a na Šumavě (r. 1982-89). Rys je tak jedinou volně žijící kočkovitou šelmou na našem území. Žije skrytě a velmi utajeně a je to velmi opatrné a plaché zvíře, takže o jeho přítomnosti se dozvíme spíš jen podle stop a zbytků stržené kořisti. V Česku je veden jako zvláště chráněný a silně ohrožený druh.

Omezení pro návštěvníky
Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika
Začátek stezky: obec Babylon
Konec stezky: obec Babylon
Časová náročnost: 4 hod. a více

Kontaktní informace: 

Obec Pec

Pec č.p.58
344 01 Domažlice

+420 379 794 744
+420 724 182 359

bottom of page