top of page

Čertova naučná stezka okolím Babylonu

Čertova naučná stezka Babylon

Vyrazte na procházku do CHKO Český les kousek od Domažlic. Okolím Babylonu je vedena Čertova naučná stezka o 21 zastávkách v délce 11 km. Stezka zahrnuje celou škálu čertovsky podivuhodných zajímavostí, např. středověkou soustavu rybníků na Bystřici, jedinečný náhon Teplé Bystřice od vrcholu Čerchova přes evropské rozvodí k Domažlicím, ďábelskou stěnu Českého křemenného valu, viklan Čertův kámen, ale i Chodsko a Oblast Český les. A hned na prvním zastavení vás čeká Akvadukt. Akvaduktem se rozumí nadzemní mostní konstrukce převádějící pitnou vodu. Nejvýznamnějším aquduktem je 2000 let starý Pont du Gard ve Francii, přivádějící vodu do města Nimes, který má výšku téměř 50 m a délku 275 m. Významným místním technickým unikátem byl akvadukt náhonu Teplé Bystřice, který u zdejšího nákladového nádraží překračoval železniční trať. Akvadukt byl v letech 1983–84 uzavřen a posléze stržen. Jednalo se o dřevěnou nosnou konstrukci dlouhou 32 m. Bližší podrobnosti o náhonu jsou uvedeny na zastávce č. 10. V blízkosti je parkoviště a restaurace Hadrovec.

Naučná stezka je vedena přírodním parkem Český les, z menší části po hranicích CHKO Český les. Stezka vede zčásti po úseku přeshraniční cyklostezky č. 3 Praha – Plzeň – Domažlice –Babylon – Folmava – Furth im Wald – Regensburg, zčásti po turistických trasách (modrá údolím Bystřice a kanálu Teplé Bystřice, zelená k Sokolově vyhlídce, žlutá v Babyloně, obvykle po účelových komunikacích). Čertova naučná stezka začíná na vlakové stanici Havlovice a kolem rybníků nás dovede až do obce Babylon. Ale na stezku se lze napojit přímo od brány koupaliště Babylon. Pokud vyrazíte přímo z Babylonu, tak si cestu zkrátíte o 3 km.

Zastávky:

1. Akvadukt
2. Hadrovec – význačný komunikační „point“ na úpatí Českého lesa
3. Osada Pila
4. Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka
5. Černý rybník – část rybniční soustavy Bystřice
6. Babylonský rybník a středověká rybniční soustava
7. Letovisko Babylon – budované klimatické lázně
8. Bývalý Horní Pařezovský rybník přetvářený na krajinářský lázeňský park
9. Viklan Čertův kámen a geologie Babylonu
10. Unikátní náhon Teplé Bystřice a vodní toky Bystřic
11. Potenciální přirozené lesní porosty
12. Rašínův kámen
13. Těžba dřeva
14. Česká Kubice – někdejší letovisko umělců a příhraniční město Furth im Wald
15. Přírodní park Český les
16. CHKO Český les
17. Zaniklá ves Bystřice pod Čerchovem, hraniční obec Folmava
18. Evropské rozvodí a „pirátství toků“ Bystřic
19. Český křemenný val – Na podkově
20. Přírodní památka Sokolova vyhlídka
21. Kulturní smrkový les

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Otevřeno celoročně

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření stezky: příroda a historie
Typ stezky: pro pěší a cyklisty
Začátek stezky: Havlovice–Hadrovec (vlak, bus, parkoviště)
Konec stezky: Babylon (vlak, bus, parkoviště)
Časová náročnost: 4 a více hodin

Kontaktní informace: 

Domažlice

Babylon 27

+420 379 793 275

bottom of page