top of page

Viklan Čertův kámen u Babylonu

Čertův kámen a vyklan Babylon

U obce Babylon (na svahu pod železniční tratí mezi hotely Praha a Belveder) se ve vzdálenosti asi 500 m od rybníka (na modré turistické značce ) nachází viklan - Čertův kámen, jehož délka je 4 metry a výška 1,5 metru. Kámen bochníkovitého tvaru vzniknul zvětráváním a erozí žuly v Babylonské kotlině. U kamene roste vzrostlý exemplář douglasky tisolisté. Před staletími do něj kdosi vytesal kříže, aby snížil jeho ďábelské působení. Ještě před 120 lety bylo možné kamenem, posazeným na zašpičatělé skalce, volně otáčet. Ale také zde lidé s viklanem pohybovali tak nešetrně, až se svezl ze svého přírodního podkladu a přišel tak o svoji výjimečnost. A ještě v min. století se kýval několik desítek centimetrů sem a tam a vydával skřípavé zvuky, ale v šedesátých letech 19. století jej italští dělníci při stavbě trati spojující Bavorsko s Čechy rozhoupali tak, že vypadl ze své osy. Znovu osadit se jej podařilo v roce 2009 spolu s Ing. Pavlem Pavlem, který je známý tím, že rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově. Díky tomu lze s viklanem znovu kývat, a to až o sedmnáct centimetrů.

Mnoho bludných balvanů a skalek rozesetých po celých Čechách je nazýváno čertovými kameny. Pověsti vypravují o tom, jak pekelník mrštil kamenem po rozestavěném kostelu aby přerušil bohulibou stavbu, jindy zakokrhal kohout a čert musel kámen upustit a zmizet do horoucích pekel. Zdejší viklan i když není z největších, má nahoře oválnou misku pitnou vody - pouze ve spojení s ní se projevuje „zázračná" síla kamene.

Viklany patří k nejpozoruhodnějším přírodním geomorfologickým útvarům. Jejich výskyt je vymezen skalnatými oblastmi, zejména v územích, kde dochází k transportu písčitých složek, jež selektivním zvětráváním vypreparují měkčí materiály. Následně tak erozí vznikne vrchní bochníkovitý balvan či skalní blok, opírající se pouze malou částí o skalnaté podloží – tzv. viklan. Nejčastěji se jedná o území skalnatých pouští, v našich podmínkách pak pískovcových oblastí, ale také žulových oblastí (velkou výjimkou jsou viklanovité skalní bloky přenesené ledovcem). Čertův kámen u Babylonu je tedy významným krajinným prvkem. Vezměte sem své děti, budou nadšeni!

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika, cyklistika
Začátek výletu: obec Babylon
Konec výletu: obec Babylon
Časová náročnost: 1 hodina

Kontaktní informace: 

Babylon

Tel.: +420 379 793 275
Mob.: +420 724 287 936

bottom of page