top of page

Přírodní rezervace Diana

Chráněné území Diana a přírodní rezervace

Přírodní rezervace Diana se nachází poblíž stejnojmenného zámečku u hranic s Německem v CHKO Český les. Území tvoří pralesovité porosty květnatých bučin v pokročilém stadiu rozpadu. Ochranu lokality zajišťuje vysoké oplocení v severní části rezervace, díky němuž zde na jaře kvetou dymnivky, kyčelnice a sasanky. Na padlých stromech rostou rozmanité druhy hub a v dutinách hnízdí ptáci.

Přírodní rezervace Diana vznikla v roce 1933, kdy ji vyhlásil tehdejší vlastník, rod Kolowratů. Kolowratové tam některé stromy vysázeli už před více než 280 lety. Ochránit přírodu dlouhá desetiletí pomáhala paradoxně i neprostupná zóna železné opony. Dodnes se zde zachoval jeden z nejstarších lesů v České republice vůbec. Území je tvořeno převážně pralesovitými porosty květnatých bučin v pokročilém stupni rozpadu. Bohatý podrost láká jeleny z okolních méně úživných, smrkových lesů. Rezervace Diana je tak přírodní ukázkou pralesovitého porostu ojedinělém v Českém lese. V polovině zlomené mohutné kmeny jsou na vrcholcích plné zelených větviček a listů. Celé území přírodní rezervace je bezzásahové, a tak tu můžete sledovat, jak v přírodě ve skutečnosti běží čas neuvěřitelně pomalu. V podrostu se nachází vzácné rostliny, např. pérovník pštrosí a áron plamatý. Hnízdí zde např. holub doupňák, lejsek malý, žluna šedá, z hnízda v bezprostředním okolí sem občas zavítá i čáp černý. Nalezeni zde byli např. brouci, páchník hnědý a roháček jedlový. Téměř tří set letý lesní porost je ponechán samovolnému vývoji a jsou zde vyloučeny veškeré zásahy.

Omezení pro návštěvníky
Rezervace je přístupná po lesní cestě, která prochází po jejím obvodu. Z té je možno vidět staleté buky a bujný podrost, aniž by bylo nutné do rezervace vstupovat.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cykloturistika
Začátek stezky: obec Rozvadov
Konec stezky: obec Rozvadov
Časová náročnost: 2 hod. a více
Doplňující informace: není vhodné pro malé děti

Kontaktní informace: 

Obec Rozvadov

č.p. 142
348 07 Rozvadov

+420 374 630 710

bottom of page