top of page

Středověká a působivá goticko-renesanční tvrz

Historická tvrz s příkopem Puclice

Patrně druhá nejvýznamnější tvrz domažlického regionu stojí na návrší uprostřed vsi Puclice. Zajímavá stavba pochází z přelomu 14. a 15. století a vystřídala řadu majitelů nevyslovitelných jmen. Obec z 13. stol. byla součástí nedalekého Hrádku (Lacembok). Nejstarší historické zmínky o Puclicích pocházejí z roku 1379, kdy byla ves součástí panství nedalekého hrádku Lacemboku u Krchleb a náležela Janu Bochuchvalovi z Hrádku. Krátce poté se ves stala zemanským statkem na němž se střídala řada drobných šlechtických rodů. Na konci 15. stol. vlastníci rytíři ze Šlovic pravděpodobně nechali vystavět tvrz. Po polovině 17. stol se opět vystřídalo několik šlechtických rodů, poslední byli Širtyngárové. Po Širntyngárech, kteří byli posledními majiteli samostatného puclického statku, jej získali Trauttmansdorffové. Ti Puclice připojili k nedalekému Horšovskému Týnu, čímž tvrz ztratila odpovídající využití a byla dlouhá staletí odsouzena k postupnému chátrání. Obnovy se dočkala nedávno, téměř po 240 letech.

Tvrz v Puclicích je oddělena od vsi rybníkem (na jižní a jihozápadní straně) a hlubokým, do skály vytesaným příkopem (na severu a východě). Jádrem objektu je podlouhlá obdélná, původně patrová budova o rozměrech 38 x 10 m 317, která je umístěna na západní části skalnatého ostrohu. Tato stavba se datuje prostřednictvím gotického sedlového portálu do závěru 15. století. Místnosti jsou bohaté na nástěnné malby. Mezi ně patří malované znaky Jaroslava Hory z Ocelovic a jeho druhé manželky M. A. Hložkové ze Žampachu z konce 17. století. Další malby upomínají na vojenskou kariéru Jana Fridricha Širntyngára. Zobrazují osm postav císařských granátníků a další náměty z tureckých bitev. Na gotickou budovu navazuje barokní stavení ve tvaru obráceného písmena L, které uzavírá dvůr z jižní a východní strany. V prostorách této stavby se nacházela černá kuchyně. Renesanční úpravy tvrze připomíná soubor renesančních kachlů a keramiky, který je uložen v Západočeském muzeu v Plzni. Ves Puclice původně patřila k majetku nedalekého hradu Lacembok. Roku 1407 je připomínán první majitel samostatné vsi, Bušek. Na konci 15. století získali Puclice zemané ze Šlovic, kteří vystavěli výše zmíněný podlouhlý palác. V následujících staletích patřila tvrz mnohým majitelům, z nichž vyčnívá Jaroslav Hora z Ocelovic. Před rokem 1765 patřila tvrz Širtyngárům, kteří jí tohoto roku prodali Trauttmansdorfům. Po tomto roce došlo k úpravám, kdy tvrz nabyla dnešní podoby. Objekt byl později využíván jako myslivna, dále sloužil k hospodářským a správním účelům horšovskotýnského velkostatku. Posléze byly do tvrze umístěny byty. Před tvrzí je umístěno barokní hospodářské stavení. Jedná se o přízemní budovu s polovalbovou střechou a obdélnými okny s ostěními. Prohlídka možná po dohodě na obecním úřadě.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Po domluvě přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: obec Puclice
Konec výletu: obec Puclice
Časová náročnost: 1 hodina

Kontaktní informace: 

Staňkov

Puclice 1

379 492 353

bottom of page