top of page

Tajemství kameníka Georga Böhma

Lapidárium Chodský hrad

Kromě muzejních expozic můžete v muzeu Chodska navštívit válcovitou hradní věž s vyhlídkovým ochozem, nebo také lapidárium. To skrývá nejednu zajímavost, ale také odkaz na kameníka George Böhma. Kamenické práce umístěné v lapidáriu jsou zcela neopakovatelnou a unikátní součástí krajiny Domažlicka a přesto si jich málokdo povšimne. Jedná se o velkolepé poselství neznámého kameníka, který ve zdejším kraji vytvářel kamenné sochy, kříže a další drobné památky. Svým ztvárněním se zřetelně odlišují od výtvorů ostatních zdejších kameníků a počtem zachovaných soliterů je značně převyšují. Neznámí kameník a umělec se jmenoval Georg Böhm.

Ten žil v čp. 28 ve Studánce zvané tehdy Schönbrunn, za manželku měl Barboru Steinfelsovou a pracoval jako kameník. Narodil se v blízké vsi Svobodka manželům Johannu a Barboře Böhmovým dne 31. prosince 1789. Mladý umělec, jehož dílo tak významně poznamenalo krajinu Českého lesa (na Domažlicku se nacházejí jeho práce např. v Březí, Mělnici a sochu sv. Pavla je možné si prohlédnout přímo v v tomto lapidáriu), pracoval jako řada jeho vrstevníků v kamenolomech otevřených v okolí Broumova, Halže, Lučiny, Mýta a Kameničky. Böhm však jako jeden z mála vybočil z řady a místo kamenných kvádrů, žlabů či dveřních ostění vyráběl drobné plastiky světců a monumentální pětimetrové kříže. Svojí práci prováděl se zřejmou láskou a zaujetím. Georgovy sochy sice příliš nerespektovaly anatomické zákonitosti lidského těla, byly trochu nemotorné, ale právě proto krásné a milé. Lidové prostředí je přijalo s láskou a obdivem. Sedláci v celém kraji si je velice oblíbili. Zámožnější z nich si Biihmovy plastiky objednávali sami, ti méně majetní se na jejich výrobu skládali. Jejich jména byla potom uvedena na nejspodnějším kvádru sochy, který tvoří základnu skulptury. Nejplodnější období Biihmovy práce spadá do let 1830 - 1850. Z tohoto časového úseku pocházejí i poničené skulptury stojící přímo ve Studánce, kde lidový umělec žil a tvořil. Nezachovala se bohužel ani jeho usedlost, která byla zbořena a na jejímž místě vyrostla prodejna s potravinami. Zničena byla i socha sv. Jiří bojujícího s drakem, jenž byl Böhmovým osobním patronem. Torzo sochy, jež byla mementem Böhmovým poselství, které věnoval české krajině, je dnes uložena v tachovském muzeu. Tři roky po dokončení této sochy, 11. února 1853, Georg Böhm umírá. Jeho práce jsou německými autory nesprávně přisuzovány kameníku Johannu Jankovi. V průběhu let 2000 byla řada Böhmovým soch ukradena a ničena, stále však zůstávají významným fenoménem krajiny mezi Domažlicemi a Tachovem.

Muzeum Chodska je nejstarším muzeem v oblasti Domažlicka. Najdete jej v areálu mohutného Chodského hradu, který je výraznou dominantou města. Původně gotický hrad, dnes muzeum s expozicí věnovanou historii Domažlicka. Část expozice je věnována archeologii pravěku, středověku a měšťanskému životu v 19. století.

Kde najdete lapidárium
Muzeum Chodska je nejstarším muzeem v oblasti Domažlicka. Najdete jej v areálu mohutného Chodského hradu, který je výraznou dominantou města. Lapidárium je umístěné ve vnitřních venkovních prostorách hradu a dále ve sklepních prostorách. Z nalezených architektonických prvků měšťanských domů zachráněných při přestavbách, jsou zajímavá gotická ostění a další architektonické prvky, mimo jiné i nejstarší část arciděkanského chrámu Narození Panny Marie -raně gotický portál, objevený při opravě průčelí.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Dle muzea

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Plné: 50,- Kč, snížené 30,- Kč
Rodinné 100,- Kč
Vstupné pouze věž: 20,- Kč
Vstupné pouze výstavy: plné 30,- Kč, snížené 20,- Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: Chodské náměstí v Domažlicích
Konec stezky: Chodské náměstí v Domažlicích
Časová náročnost: 1 -2 hodiny

Kontaktní informace: 

344 01 Domažlice

Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodské náměstí 96,

+420 379 776 009

bottom of page