top of page

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka

Louka u Šnajberského rybníka

Nachází se poblíž rekreační osady Babylon. Od velkého Babylonského rybníka půjdeme lesem přes vesničku Pila a její železniční zastávku Újezd-Pila. U dvou rybníků jsou velké chatové osady, původně zde stávala vrchnostenská pila ze 17. století.Jedná se o rašelinné a mokřadní biotopy mezi Šnajberským rybníkem a rybníkem Hadrovec s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v nivě potoka Bystřice. Chráněné území o výměře 5 ha bylo zřízeno k ochraně fragmentů lučních, rašelinných a mokřadnich společenstev s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Chráněné území leží v nadmořské výšce 158 - 460 m.

Důvod ochrany: Mokřadní louka s bohatou květenou

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cykloturistika
Začátek stezky: obec Pila nebo Babylon
Konec stezky: obec Pila
Časová náročnost: 1 hod.

Kontaktní informace: 

Obecní úřad Babylon

Babylon 27
344 01 Domažlice

+420 379 793 275
+420 724 287 936

bottom of page