top of page

Přírodní park Sedmihoří

Naučná stezka Sedmihoří

Za sedmero horami... Tak začíná mnoho pohádek a snad proto se tyto půvabné hory severně od Domažlic nazývají Sedmihořím. Je to skutečně pohádkový kraj mohutných žulových balvanů.

Sedmihoří tvoří západní část Stříbrské pahorkatiny. Sedm vrcholů seskupených do podkovy vytváří uprostřed lesa mísovitou Mezholezskou kotlinu. Hmota kopců je tvořena žulou nacházející se na rozsáhlejším břidlicovém podloží. Nachází se zde množství žulových útvarů vzniklých zvětráváním, tedy mrazové sruby, pseudokary či kamenná moře. Území Sedmihoří bylo vyhlášeno roce 1994 přírodním parkem. Jeho nejzajímavějšímísta spojuje trasa naučné stezky Sedmihoří, která má 10 kilometrů a 12 zastávek. Typické pro sedmihorskou krajinu je obrovské množství různých žulových uskupení i samostatných balvanů které nechávající velmi barvitě pracovat naši fantazii. Proto je toto místo vhodné i pro návštěvu rodin s dětmi. Na některých balvanech můžeme nalézt přírodou vytvořené tzv. kamenné mísy a misky, jinde kamenná okna, kamenné ploty, kamenné stoly či iluze jeskyní, nebo lidskou rukou vytesané nápisy na kamenech. Necháte-li se dílem Matky přírody unést, můžete si připadat, jako byste se ocitli v obrovských kamenných městech a nebo v dobách pravěku. Pro děti pak budou tato místa vypadat jako z pohádky. Tady přece musí přeci žít čerti a skřítci a... Konečně, nechte je ať se přesvědčí sami.

Od Mířkovských rybníků začíná krásná naučná stezka Lesů ČR. Její okruh má délku cca 10 km. Trasa je vedena převážně po lesních cestách, takže ji můžeme projet na kole či v zimě na běžkách. Díky provozovateli LČR, s.p. a Lesní správě Horšovský Týn je naučná stezka velice pěkně označena a určitě stojí zato. Na 12 zastávkách podává informace nejen o geologii, ale také o přírodě. Největším lákadlem na této trase naučné stezky je místo zvané U ručiček. Podle staré lidové legendy se zde setkali se svými vrchovatě naloženými povozy dva do té doby nesmiřitelní sedláci. Na úzké lesní cestě ale ani jeden nechtěl uhnout stranou, aby druhému umožnil průjezd. Když hádka dosáhla vrcholu, oba sedláci shledali, že bez vzájemné spolupráce se nehne z místa ani jeden z nich. A tak se stalo, že předchozí nepřátelství šlo stranou a sedláci si podali ruce na usmířenou. A protože to bylo gesto tak významné, nechali pravice napřažené ke stisku na usmířenou do balvanu vytesat. Kámen má ale také funkci hraniční – dříve se zde stýkaly hranice panství horšovskotýnského a prostibořského. Do přírodního balvanu dlouhého 360 a vysokého 180 cm jsou tak vpravo nahoře vytesané dvě proti sobě k přátelskému stisku napřažené ruce. Pod reliéfem je zřetelně vytesány další pamětní nápisy a letopočty. Nejstarším je rok 1768. Sedmihoří je významnou přírodní, geologickou a kulturní oblastí. Dnes se v blízkosti kamene dotýkají katastrální hranice Mířkova, Darmyšle, a Mezholez a zároveň okresů Domažlice a Tachov. Začátek a konec naučné stezky jsou rybníky v Mířkově. Výlet je tak ideální pro rodiny s dětmi a to pěšky nebo na kolech.

Zastávky:
1. Cílem naučné stezky je seznámit návštěvníky s vývojem reliéfu krajiny a s charakteristikou vegetace a zvířeny. Trasa je značena symbolem.
2. Lesní hospodářství: Obnovování lesních porostů zde patří k velmi obtížným. Přesto se daří na paseky vysazovat 2leté borovice.
3. U ručiček: Největším lákadlem na trase naučné stezky je místo zvané U ručiček.
4. Geologické poměry Sedmihoří: Z geologického hlediska je Sedmihoří tvořeno složeným hlubinných vyvřelých hornin žul.
5. Kamenické řemeslo v Sedmihoří: Jsou zde zřetelné stopy po práci kameníků z 19. a 20. st. Opravovávaly se zde žlaby, žentoury, mlýnské kameny atd.
6. Zvířena Sedmihoří: V oblasti Sedmihoří se pravidelně vyskytují prase divoké, srnec obecný nebo muflon.
7. Pod Racovským vrchem: Jsou zde tři mohutné mrazové sruby. Ty patří k nejcharakterističtějším formám zvětrávání žuly v Sedmihoří.
8. Vegetace Sedmihoří: Zdejší vegetace s borovými lesy tvoří relativně jednotvárné a druhově chudé zastoupení rostlinných druhů.
9. Milíře: Můžete zde rozeznat zbytky po milířích na kterých můžeme dodnes nalézt kousky zuhelnatělého dřeva jako pozůstatků po výrobě dřevěného uhlí.
10. Vývoj osídlení: Staromohylové hradiště na vrchu Chlumu patřilo ve své době k největším výšinným sídlištím v oblasti střední Evropy.
11. Pseudokary: Je to skalní stěna která vzniká stejnými procesy jako mrazový srub, avšak puklinový systém musí být nejméně dvojitý (čtyři stěny).
12. Rybníky a mokřady: V blízkosti naučné stezky se nachází soustava Mířkovských rybníků, které plní funkci mokřadu.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření stezky: příroda a historie
Typ stezky: turistika a cyklistika
Začátek stezky: Miřkovské rybníky
Konec stezky: Miřkovské rybníky
Časová náročnost: 3 hodiny.

Kontaktní informace: 

Miřkov

Racov
346 01 Mířkov

bottom of page