top of page

Okolím přírodního koupaliště Babylon

Obec Babylon a její okolí

Obec Babylon leží v okouzlující krajině Chodska. Někdejší dřevařská obec se stala letoviskem a střediskem rekreace a cestovního ruchu. Babylon nabízí turistům a návštěvníkům obce možnost příjemně strávené dovolené a aktivního využití volného času. Na své si zde přijdou sportovci i děti. Pro tenisty, volejbalisty a nohejbalisty jsou v centru obce k dispozici tenisové kurty. Vedle nich je fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s fitness prvky, hřištěm pro petanque a dětským hřištěm. K občerstvení a odpočinku slouží sousedící restaurace "Sauna", z jejíž terasy můžete sledovat sportovce na kurtech "v přímém přenosu". V bezprostřední blízkosti se nachází i malý rybníček (požární nádrž), využívaný také ke koupání. Jen pár metrů odsud je vybudovaný lázeňský krajinářský park s průchozí naučnou stezkou, dětským hřištěm, cyklohřištěm a přírodním bludištěm. V parku je několik laviček a dva altány pro případ náhlého deště nebo naopak ochrany před sluncem. Navazují na něj nivní přírodní biotopy s tůňkami. Na okraji obce u vlakové zastávky se nachází malá přírodní stěna pro začínající horolezce. Babylon i jeho okolí je protkán mnoha cyklostezkami, jak asfaltovými, tak terénními, které jsou součástí cyklostezky Praha - Regensburg. K železniční zastávce Újezd-Havlovice vede podél silnice do Domažlic zvlášť upravená a asfaltem zpevněná stezka pro pěší, cyklisty a kolečkové bruslaře či lyžaře.

Na okraji obce se nachází přírodní koupaliště s pozvolným vstupem do vody a travnatou pláží, které je napájeno dvěma potoky z lesů. Kolem rybníka se rozprostírá smrkový a borovicový les. Voda v rybníce prokazatelně obsahuje nezanedbatelné množství radonu, který působí příznivě při léčbě pohybového aparátu. V létě je kvalita vody pravidelně kontrolována. Babylonský rybník byl v roce 2010 zbaven nánosů, takže voda je výrazně čistší. To dokazuje i přítomnost mnoha ráčků a škeblí. Koupaliště je vybaveno WC, převlékacími kabinami, sprchami,volejbalovým hřištěm, skluzavkami, skokanským můstkem, pískovištěm a herními prvky pro děti. V bezprostřední blízkosti pláže je parkoviště a několik kiosků s občerstvením. Z vyhlídkového mola vedle pláže je možné krmit ryby a kachny. Nedaleko koupaliště je oblíbený autokemp, který je v provozu od května do konce září. Návštěvníci se mohou ubytovat ve stanech, karavanech či chatkách, k dispozici je kuchyňka vybavená mj. elektrickými vařiči, sporákem, je možné si zapůjčit i nádobí.
V obci je několik starších chalup a vil z 20. a 30. let 20. století, z nichž některé jsou hodnotné jak památkově, tak architektonicky. Ke zdejším památkově významným objektům přísluší i objekty drobné architektury, např. návesní kaplička, pamětní kříž z r. 1857, pomník s Husovým kalichem a pomník obětem 1. světové války. V Babyloně působila nebo trávila dovolenou celá řada významných osobností, např. prof. UK v Praze Bohuslav Brauner, geolog prof. Rudolf Sokol či zpěvák Karel Zich. V obci, která je celá obytnou zónou, se nachází obecní úřad, místní knihovna, mateřská škola, pošta, prodejna potravin, několik restaurací a pizzerií. K dispozici veřejnosti je i místní knihovna. Je zde autobusová i vlaková zastávka. Každoročně se zde první prázdninovou sobotu koná kulturní festival Léto Babylon.

Tipy do okolí:

Okolím Babylonu i obcí samotnou vede 11 km dlouhá Čertova naučná stezka Má 21 zastávek a je vhodná především pro pěší nebo pro horská kola. Začíná v obci Havlovice - Hadrovec u akvaduktu. Vede kolem Černého rybníka, který je momentálně využíván k chovu ryb. Na okraji obce Babylon se v lese nachází Čertův kámen. Tento viklan (hmotnost 40 tun, délka 4 m, výška 1,5 m) se pouze malou částí svého povrchu dotýká skalnatého podloží. V šedesátých letech devatenáctého století se v jeho blízkosti stavěla trať spojující Bavorsko s Čechy. Italští dělníci ho rozhoupali tak, že vypadl ze své osy. A od té doby jen tak ležel. Na obrovském kameni jsou namalovány symboly křížů a místní lidé říkají, že si tam chodil čert odpočinout po práci. Čtyřicetitunový kamenný gigant se podařilo vrátit na původní lože v roce 2009 českému vědci Ing. Pavlovi Pavlovi, který je znám také tím, že rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově. Ke znovuusazení Čertova kamene do původního lože došlo v září 2020. Nyní si každý návštěvník opět může s tímto "obrem" zaviklat!

Sokolova vyhlídka

Přírodní památka Sokolova vyhlídka se nachází ve výšce 560 m n. m. Na místo se dostanete po zelené turistické značce z Babylonu nebo po žluté z Pece. Území o výměře 3,5 ha je chráněno od roku 1980. Důvodem ochrany je skalní výchoz křemenného valu. Díky vzrostlým stromům však již z místa není výhled do okolí. Je zde umístěna pamětní deska Prof. PhDr. Rudolfa Sokola, geologa a učence.

Akvadukt Hadrovec

Dne 22. 9.2012 byl pro veřejnost otevřen akvadukt nad železniční tratí Na Hadrovci. Nedaleko od něj je vlaková zastávka Havlovice na této trati. Dřevěná stavba nahradila původní akvadukt stržený v roce 1984 a je jedinou svého druhu v ČR - nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. A nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole - most je součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov a umožňuje cyklistům i pěším turistům překonat společně s vodním náhonem železniční trať Plzeň-Česká Kubice.

Vodní náhon Teplé Bystřice

Vodní náhon Teplé Bystřice již od roku 1571 přivádí vodu z povodí Dunaje do povodí Labe a sloužil k napájení domažlických mlýnů a příkopu městského opevnění. Teprve v roce 1862 byl náhon přerušen výstavbou železniční trati Fürth im Wald - Plzeň, a tak musela být voda převedena přes trať kovovým akvaduktem. Nosnou konstrukci nového akvaduktu tvoří dva lepené dřevěné nosníky délky 24 metrů, mezi nimi je ocelová konstrukce s lávkou i korytem.

Čertova naučná stezka

Naučná stezka je vedena přírodním parkem Český les, z menší části po hranicích CHKO Český les. Stezka vede zčásti po úseku přeshraniční cyklostezky č. 3 Praha – Plzeň – Domažlice –Babylon – Folmava – Furth im Wald – Regensburg, zčásti po turistických trasách (modrá údolím Bystřice a kanálu Teplé Bystřice, zelená k Sokolově vyhlídce, žlutá v Babyloně, obvykle po účelových komunikacích). Čertova naučná stezka začíná na vlakové stanici Havlovice a kolem rybníků nás dovede až do obce Babylon. Ale na stezku se lze napojit přímo od brány koupaliště Babylon. Pokud vyrazíte přímo z Babylonu, tak si cestu zkrátíte o 3 km.

Zastávky:

1. Akvadukt
2. Hadrovec – význačný komunikační „point“ na úpatí Českého lesa
3. Osada Pila
4. Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka
5. Černý rybník – část rybniční soustavy Bystřice
6. Babylonský rybník a středověká rybniční soustava
7. Letovisko Babylon – budované klimatické lázně
8. Bývalý Horní Pařezovský rybník přetvářený na krajinářský lázeňský park
9. Viklan Čertův kámen a geologie Babylonu
10. Unikátní náhon Teplé Bystřice a vodní toky Bystřic
11. Potenciální přirozené lesní porosty
12. Rašínův kámen
13. Těžba dřeva
14. Česká Kubice – někdejší letovisko umělců a příhraniční město Furth im Wald
15. Přírodní park Český les
16. CHKO Český les
17. Zaniklá ves Bystřice pod Čerchovem, hraniční obec Folmava
18. Evropské rozvodí a „pirátství toků“ Bystřic
19. Český křemenný val – Na podkově
20. Přírodní památka Sokolova vyhlídka
21. Kulturní smrkový les

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Koupaliště je v provozu od 15. května do 15. září v době od 9 do 20 hodin.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: relaxace a příroda
Typ výletu: turistika, cyklistika
Začátek výletu: obec Hadrovec
Konec výletu: obec Babylon
Časová náročnost: půl dne

Kontaktní informace: 

Domažlice

Babylon 27

+420 379 793 275
+420 724 287 936

bottom of page