top of page

Přírodní park Sedmihoří

Po kopcích s balvany Sedmihoří

Sedmihoří je komorní, geologicky a geomorfologicky velmi pozoruhodné území s bohatě vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Sedmihoří naleznete mezi Horšovským Týnem a Tachovem, nejbližší větší obec poblíž jsou Mezholezy. Přes Sedmihoří vede síť lesních cest, které jsou dobře značené, ale většinou tu nikoho nepotkáte. Celé Sedmihoří není nijak rozsáhlé, má pravidelný kruhový půdorys o průměru asi 4 km. Z geologického hlediska má nápadnou prstencovou stavbu. Ve skutečnosti je vrcholků více než sedm, spolu s podvrcholy tvoří obvod podkovy asi třináct kopců, další minimálně dva jsou v údolí uvnitř podkovy. Směrem od okraje do středu se podstatně mění jeho horninové složení, které tvoří převážně čedič, žula aj. Vnější zónu představuje prstenec těchto vrcholů: Šiška (512 m n.m.), Ovčí vrch (530 m n.m,), Malý a Velký Chlum (580 a 609,5 m n.m.), nejvyšší Racovský vrch (619 m n.m) a Vidický vrch neboli Tříslovec (592 m n.m), Rozsocha (600 m n.m), Písečný vrch (582 m n.m), Rybničný vrch (562 m n.m), Velký a Malý Křakovský vrch (563 a 532 m n.m). To vše pak utváří jeden společný celek: magicky zvláštní kamennou krajinu s nádhernými výhledy.

Výlet můžete začít příjezdem přes obec Jivjany a Velký Malahov, kde se hned za touto obcí vydáte k prvnímu lákadlu Čertovu sedlu. Poté se vrátíte zpět do obce Velký Malahov a už můžete vyrazit směrem k Mezholezům a k Mezholezkému rybníku. Ten bude vaším výchozím bodem. Po silnici přejedete most kolem rybníka až k ceduly okr. Tachov. Místní cedule která otevírá Přírodní park Sedmihoří vás pak už pěšky navede k trochu delší cestě kolem myslivny (Nad Myslivnou 512 m n.m.) až dojdete k prvnímu vrcholu Chlum 610 m n.m. (Skalním mísám). Zde se dáte cestou nahoru k Racovskému vrchu. Zde si ale dejte pozor, od tohoto vrcholu se dejte směrem doprava kolem pravěkého sídliště. Pokud by jste se totiž vydaly směrem na Borek, moc už toho kromě výhledů k vidění nebude. Cesta v pravo bude hodně náročná. Budete stoupat stále výš a výš kolem spousty balvanů a přírodních úkazů, až dorazíte na zdejší vrchol! Po spoustě dřiny a úzké soutěsce vás čeká odměna v podobě nádherného výhledu z vrcholu do zdejší krajiny. Poté stačí již pokračovat po lesní pěšině stále z kopce, ta vás pak navede na zpevněnou cestu a vrátíte se tak na místo Skalní mísy. Odtud se můžete vrátit zpět k Mezholezskému rybníku a můžete tak pokračovat směrem na Mezholezy (2.5 km). Tato trasa je celkem náročná, ale vyplatí se!

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda a historie
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: Mezholezský rybník nebo obec Mezholezy
Konec stezky: Mezholezský rybník
Časová náročnost: 4 a více hodin

Kontaktní informace: 

346 01 Horšovský Týn

Mezholezy

bottom of page