top of page

Naučná stezka Podkovák

Přírodní rezervace Podkovák

Přírodní rezervace Podkovák je maloplošným zvláště chráněným územím nacházejícím se na jihozápadním svahu vrchu Podkovák přibližně 2,5 km od obce Lesná v Kateřinské kotlině, okres Tachov. Územně spadá do katastrální oblasti téže obce. Rezervace byla vyhlášena roku 1973, ev. č. 588, přehlášena byla roku 1997. Rašeliniště charakteristické pro oblast Českého lesa s typickými společenstvy rostlin a živočichů a s porosty borovice blatky. Významnou a druhově velmi bohatou skupinu tvoří zdejší mechorosty, zejména různé druhy rašeliníků. Zdejší porost je ponechán samovolnému vývoji.

Naučná stezka Podkovák

Krátká naučná stezka, jejíž začátek se nachází 2,5 km od obce Lesná (nejlépe se na naučnou stezku dostanete po naučné stezce Lesná). V přírodní rezervaci se můžete seznámit s tím, jak rašeliniště vzniká a jeho typickými rostlinnými a živočišnými druhy. Rašeliniště je zpřístupněno povalovým chodníkem vinoucí se blatkovým borem s charakteristickou vegetací v podrostu (kyhanka sivolistá, šicha černá, klikva bahenní, suchopýr pochvatý). Stezka je zakončena zastřešenou vyhlídkovou plošinou s výhledem na drobné vodní plochy a vzácné druhy rostlin (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, tučnice bahenní). Na trase jsou hravé prvky pro děti, můžete také posedět v altánu s výhledem na drobná rašelinná jezírka a vzácné rostlinné druhy – rosnatku okrouhlolistou, rojovník bahenní či suchopýr pochvatý.

Omezení pro návštěvníky
Vstup na území přírodní rezervace je možný po dřevěném chodníku, který je součástí naučné stezky

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek stezky: obec Lesná
Konec stezky: rezervace Podkovák
Časová náročnost: 30 min
Doplňující informace: délka stezky je 60 m, stezka je bezbariérová

Kontaktní informace: 

Obec Lesná

Lesná 1
347 01 Lesná

420 374 784 425
420 725 041 311

bottom of page