top of page

Skalky na Sádku

Přírodní památka Skalky na Sádku

Zajímavý geologický útvar na křižovatce turistických cest na hřebeni Haltravy. Jedná se o přirozený skalní výchoz typický pro vrcholové části Českého lesa. Přírodní památka Skalky na Sádku spadá do biogeografického regionu Český les. Nachází se v jeho jižní části zvané Čerchovský les. Půdní typy zde zastupují převážně dystrické kambizemně. Výchozy na vrcholu kopce jsou budovány sillimanit-biotitickou migmatitizovanou pararulou, obsahující ojediněle cordierit. Místy se objevují ložní, až 20 cm mocné křemenné žíly. Lokalita je typickým a výrazným příkladem přirozených skalních výchozů (kamýků a skalních zdí), typických pro vrcholové části Českého lesa. Několik set metrů dlouhý hřeben rozeklaných skal obstoupený smíšeným lesem. Lesní porosty jsou od západu silně ovlivněny klimatickými vlivy, námrazou a větrem. Většina smrků či buků má proto odlomené vrcholky a jsou nižšího vzrůstu. Skalní stěny a výchozy vytváří podmínky pro růst tzv. „štěrbinové vegetace“. Z typických druhů se zde vyskytují plavuň pučivá, bukovník kapraďovitý a kapraď rozložená. V PR a jejím okolí žije například výr velký a datel černý. Lesní porosty v přírodní rezervaci jsou ponechání samovolnému vývoji a to hlavně pro svoji nepřístupnost na skalních výchozech. V severní části PR byla zbudována oplocenky s původními dřevinami, jako je například tis červený.

Předmět ochrany
Ochrana fragmentu smrkové bučiny na mimořádně nepříznivém stanovišti, jako typu přirozeného společenstva v jižní části Českého lesa.

Přírodní památka Skalky na Sádku leží jihozápadně od obce Díly a západně od obce Klenčí pod Čechrovem, v CHKO Český les. Z Dílů žlutá turistická značka z Klenčí po modré k rozcestníku Pod Sádkem, Baarova cesta. Uprostřed jihozápadního okraje vyhlídka.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cykloturistika
Začátek stezky: obec Postřekov
Konec stezky: obec Postřekov
Časová náročnost: 2 hod. a více

Kontaktní informace: 

Obec Postřekov

Postřekov 270
345 35 Postřekov

+420 379 796 219
+420 379 796 142

bottom of page