top of page

Za tajemstvím starých dolů k jeskyni Salka

Skalní jeskyně Salka Pasečnice

K místům považovaným často za tajuplná, patří jeskyně, podzemní prostory a staré doly. I na Domažlicku najdeme tato místa. Jsou to většinou staré doly na živec, slídu nebo železnou a měděnou rudu. K nejzajímavějším hornickým dílům, která již dávno splynula s okolní přírodou, patří jeskyně Salka.
K velice romantickým pozůstatkům starého dolování patří již zmíněná jeskyně Salka, položená v lese asi 500 metrů od vsi Pasečnice. Od místní požární zbrojnice se dáte směrem k přírodní památce staré lípě a odtud již budete pokračovat kolem pár domků až k nedalekému lesu. První zmínky o tzv. alaunové huti, v níž se louhovala „kamencová břidlice" vytěžená v blízkém dolu, se objevuje roku 1765. Na základě zpráv z 2. poloviny 18. století pracoval v huti pouze mistr a 3 dělníci, počet horníků není uveden. O tajemné sluji se vypravují různé pověsti. Jednou z nich je tato: Před dávnou dobou zde pracovalo několik set lidí, kteří tady dobývali břidlici kamennou. Jednoho dne, když byli dělníci v nejpilnější práci, začala se valit voda ze všech stran. Přes dvě stovky dělníků bylo pohřbeno v hlubinách sluje, neboť neměli čas uniknout. Přívaly podzemní vody padlo za oběť 200 horníků. Majetník dolu se dozvěděl o neštěstí a v noci prchl z Huti. Voda se odtud nikdy nevytratila a naplňuje jeskyni dodnes. Práce v kamencovém dole nebyly již obnoveny. V 50. letech 20. století byla ze zatopeného nitra Salky částečně odčerpána voda. Objevily se dvě krátké, na konci zasypané chodby. Před několika lety začala zelená voda v tiché lesní tůni pomalu vysychat a její dno se pokrývá usazeninami.

Salka, poklad nerostů nebo vody? I když těžební jámy obvykle vypadají dosti pochmurně, zejména ty, opředené pověstmi o mnoha obětech, překvapí vás Salka poetikou místa s níž dobře koresponduje její melodický název. Jeskyně, která na vás dýchne chladem, svědčila o velkém nerostném bohatství tohoto skalního útvaru, ale ještě více můžete vnímat velkou sílu, vycházející z nitra načervenalého přítmí. Není to dech smrti, ale proudění, provázející životadárné zdroje vody, které se zde skrývají někde hluboko ve skalních prostorách. Práce lidí mohla před mnoha lety zdejší rovnováhu narušit, ale příroda si i za cenu jejich životů zjednala opět klid. Pro děti pak můžete přidat pohádku že právě v této jeskyni sídlí drak, na kterého když zdejší horníci při těžbě rudy narazili, tak ho po prokopání slůje probudili. Do jednoho utekli a od té doby se sem žádní z nich neodvážil a proto se tu již netěží. Salka je turisty velmi vyhledávaným místem nejen v létě, ale i v zimě, kdy její černý otvor ozdobí záclony zářivých rampouchů.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Otevřeno celoročně

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda, historie
Typ výletu: pro pěší
Začátek výletu: Obec Pasečnice
Konec výletu: Obec Pasečnice
Časová náročnost: 2 hodiny

Kontaktní informace: 

Domažlice

Nová Pasečnice 33

+420 724 186 830

bottom of page