top of page

Přírodní rezervace Smrčí

Chráněné území Smrčí a přírodní rezervace

Přírodní rezervace Smrčí se rozprostírá při hranicích s Německem v CHKO Český les. Místní prostředí je vhodné pro život vzácných ptáků tetřeva hlušce, čápa černého, datlíka tříprstého a jeřábka lesního. Vyskytuje se zde i rys ostrovid a na tlejících jedlích lze spatřit korálovce jedlového a další vzácné houby.
Přirozené a přírodě blízké lesní ekosystémy na svazích s vodou ovlivněných půd představující biotopy vhodné pro život rysa ostrovida a tetřeva hlušce. Půdy jsou převážné silně kamenité až balvanité. Území je tvořeno mozaikou společenstev bučin a suťových lesů s významným zastoupením jedle a tlejícího dřeva. Lesní porosty mají přirozený charakter. Stromy jsou různého stáří, tvaru a velikosti. V podrostu je hojně zastoupena brusnice borůvka. Toto prostředí je vhodné pro život vzácných ptáků tetřeva hlušce, čápa černého, datlíka tříprstého a jeřábka lesního. Častým hostem území je též rys ostrovid. Na tlejících jedlích lze ojediněle nalézt korálovce jedlového a další druhy vzácných hub a hmyzu.

Omezení pro návštěvníky
Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cykloturistika
Začátek stezky: obec Dolní Folmava
Konec stezky: Čerchov rozhledna
Časová náročnost: 4 hod. a více
Doplňující informace: není vhodné pro malé děti

Kontaktní informace: 

Obec Česká Kubice

Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

+420 379 793 134

bottom of page