top of page

Unikátní náhon Teplé Bystřice

Umělý kanál Teplé Bystřice

Teplobystřický umělý kanál převádějící vody z Teplé Bystřice je nesmírně zajímavou technickou památkou. Kanál začíná na východním svahu Čerchova ve výšce 920 m. n. m., kde v pramenné oblasti využívá vody Teplé Bystřice a po úbočí Okrouhlíku přivádí vody k Domažlicím (tam se jí říkalo Mlýnská strouha). Kanál dlouhý 16 km a široký cca 1 m byl vybudován v 16. století k zásobování pitnou vodou města Domažlice, dále jako náhon k pohonu několika mlýnů, k zásobování řemeslnických dílen a manufaktur – koželužny, barvírny, brusírny skla, městské valchy, pily a také k napájení obranných příkopů města a příp. k hašení poměrně častých požárů. Stavbu kanálu povoloval v r. 1571 císař Maxmilián II. Tento náhon je v terénu veden pod minimálním spádem, takže na první pohled může budit dojem, že voda teče do kopce.

Kanál od terénního sedla západně od vrchu Na podkově pokračuje východním směrem k železniční trati a pak směřuje severním směrem souběžně s tokem Bystřice, kde protéká Babylonem a u Havlovic se vlévá do Zubřiny. Pod železniční tratí se podél rybníka Babylon hadovitě klikatí a sedmkrát ji kříží, což bylo umožněno vybudováním kamenných propustků. Kanál byl přes železniční trať u nákladového nádraží Havlovice převeden technickým unikátem – dřevěným akvaduktem, dlouhým 32 m. Akvadukt byl však v l. 1983–84 uzavřen a posléze stržen a kanál byl pak zaústěn do Zubřiny již pod Zelenovem (před jejím podchodem pod silnicí na Pasečnici a železniční tratí), ve výšce 459 m n. m. A zbývající část kanálu téměř zanikla. V současné době je délka kanálu pouze 8 km, připravuje se však rekonstrukce a zvodnění horní části kanálu a obnova akvaduktu.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Otevřeno celoročně

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda a historie
Typ výletu: pro pěší a cyklisty
Začátek stezky: Havlovice–Hadrovec (vlak, bus, parkoviště)
Konec stezky: Babylon (vlak, bus, parkoviště)
Časová náročnost: 2 a více hodin

Kontaktní informace: 

Domažlice

Babylon 27

Tel.: +420 379 793 275

bottom of page