top of page

Slavné mše svaté na Veselé hoře – Vavřinečku

Vavřinecká pouť Domažlice

Důležitými událostmi v rámci Chodských slavností jsou i slavné mše svaté na Veselé hoře – Vavřinečku, které jsou slouženy pod širým nebem v sobotu i v neděli od 10.00 hodin. Pouť byla původně církevní slavností, konanou na památku světce, jemuž byl objekt (kostel, kaple) vysvěcen. Od 19. století získala i zábavný charakter, po mši svaté následovala taneční veselice, nechyběly kramářské boudy, vystoupení potulných herců, později i atrakce. Poutě patřily k nejvýznamnějším svátkům obce. V Domažlicích byly slaveny tři, vedle svatojánské a mariánské, to byla pouť svatovavřinecká, která se postupem doby stala nejvýznamnější. V současné době jsou s Vavřineckou poutí již tradičně spojeny Chodské slavnosti v Domažlicích. Vždy první víkend po 10. srpnu.

Domažlice jsou centrem národopisné oblasti Chodsko, v níž je doposud živě udržována tradice lidové dudácké hudby, tanců, zvyků a obyčejů. Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. V současné době se festival koná vždy první víkend po 10. srpnu a již tradičně je spojován s domažlickou Vavřineckou poutí. Stěžejní část programu je věnována zejména místním národopisným hudebním a tanečním souborům. Svůj prostor zde každoročně dostanou i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí. Společnými pořadateli festivalu jsou Městské kulturní středisko Domažlice a Město Domažlice. S festivalem je spojena celá řada doprovodných akcí (Chodský korbel – vystoupení dechových kapel, Chodská hyjta v Mrákově – vystoupení chodských folklorních souborů, výstavy, církevní obřady). Tradičními účastníky festivalu jsou Konrádyho dudácká muzika, Domažlická dudácká muzika, Domažličanka, Národní soubor Postřekov, Dětské folklorní soubory z Mrákova, Klenčí a Postřekova. Hlavní Program se odehrává na několika scénách a skládá se z více než 20 různých režijně zpracovaných pořadů. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

9. 6., 7. 7., 8. 9. 16.00 (mše svaté)
13. 8. – 14. 8. (Svatovavřinecká pouť)

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: církevní obřady a slavnosti
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: město Domažlice
Konec výletu: sv. Vavřinec
Časová náročnost: 2 -3 hodiny

Kontaktní informace: 

Domažlice

Římskokatolická farnost Domažlice
Náměstí Míru 136

bottom of page