top of page

Lesy v kraji Chodů

Domažlické městské lesy

Chodské lesy patřily vždy k těm nejkrásnějším v zemi. Lesníci, kteří se o ně dnes starají, mají těžký úkol. Především je to boj s kůrovcovou kalamitou a se smrkem na nepůvodních místech. Současné lesnictví se potýká s obrovskými výzvami – měnící se klima a extrémní klimatické jevy, bezprecedentní kůrovcová kalamita, otázka další budoucnosti smrku, ale i špatná kondice dalších dřevin a s tím vším nutnost zrevidovat přístup k pěstování lesa jako takovému. Přesto se Domažlické městské lesy snaží udržet zdejší lesy zachovalé, bohaté a druhově rozmanité. Sázejí les nové generace, budují tůně, instalují ptačí budky nebo se podílejí na vývoji a testování prostředků pro ochranu lesa (např. insekticidní nebo speciálních hnojiva pro lesní školky). Domažlické lesy měly štěstí, že jejich lesní majetek spravovali vždy věhlasní lesní hospodáři. Les je samozřejmě důležitou součástí přírody. To jsou ale i lidé.

Útěk člověka do přírody, především do lesa, je dlouhodobý jev. Proto je podle Lesů ČR potřeba mít na paměti, že lesy jsou útočištěm nejen pro rostliny a zvířata, ale i pro lidi. Právě ti v lesích chtějí ve stále větší míře umocněné pandemií trávit volný čas. Domažlické lesy jsou navíc čisté, nezatížené průmyslem a masovým turismem. To je dáno zejména příhraniční polohou a dřívější železnou oponou. Jsou tak ideálním přírodním místem k rekreaci, ke krátkodobému i dlouhodobému pobytu pro své přirozené prostředí, zdravé klima a klid.

Domažlické městské lesy jsou protkány různým druhem turistických, cyklistických a lyžařských tras. Leckdy se některá místa a trasy blíží původnímu typu lesa – pralesa. Poznejte opravdu divoké lesy, které se tolik liší od dnešních běžných lesních porostů. Ponořte se do míst prosycených neopakovatelnou atmosférou, která jakoby za každým stromem skrývala pradávná tajemství a zdejší historii Chodů. Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu tak, aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“. Nechte se inspirovat zdejšími lesy a udělejte si pěkný výlet do okolních lesů.

Jaký typ rekreace můžete v Domažlických městských lesích zvolit?
- smíšený jehličnato-listnatý les
- snadno dostupný, blízký les, dosažitelný během půl hodiny
- les příhodný pro turistiku a sport
- les pro klidné procházky v přírodě a odpočinek
- les na pozadí v občerstvení v restauracích
- vyhlídková místa s rozhlednami
- les bohatý na houby, borůvky nebo maliny

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: příroda
Typ výletu: turistika a cyklistika
Začátek výletu: Kostel svatého Vavřince odkud začínají Domažlické lesy a přírodní park Zelenov
Konec výletu: parkoviště U Střelnice (Zelenov)
Časová náročnost: 3 a více hodin

Kontaktní informace: 

Domažlice

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Tyršova čp. 611,
344 01 Domažlice

bottom of page